Vlnr Hessel Lubbers (Rotary), Jelle Nijdam, Laurens Jansen (Rentmeester St. Gasthuisfonds Doetinchem), Henk Wubbels (Inloophuis Oude IJsselstreek), Bert Veltman (RTC de Pedaleur).
Vlnr Hessel Lubbers (Rotary), Jelle Nijdam, Laurens Jansen (Rentmeester St. Gasthuisfonds Doetinchem), Henk Wubbels (Inloophuis Oude IJsselstreek), Bert Veltman (RTC de Pedaleur). (Foto: Roel Kleinpenning))

Rotary Doetinchem ondersteunt het Gasthuisfonds met tien elektrische fietsen

Doetinchem - Het Gasthuisfonds helpt mensen in de gemeente Doetinchem die noodzakelijke uitgaven (meestal bestaande uit eerste levensbehoeften) niet kunnen betalen.

In Nederland zijn de sociale voorzieningen goed, maar men kan door omstandigheden toch in de financiële problemen raken. Als de gemeente Doetinchem niet (meer) kan helpen en ook andere hulpverlenende instanties geen oplossing bieden, kan een beroep gedaan worden op ondersteuning door het Gasthuisfonds.

De eerste levensbehoeften worden maandelijks door het Gasthuisfonds gedoneerd. Maar ook bijzondere omstandigheden kunnen reden zijn om bij het Gasthuisfonds aan te kloppen zoals schuldsanering, burenoverlast of medische kosten. Alle aanvragen worden door een rapporteur beoordeeld en van een advies voorzien, waarna het bestuur hierover een beslissing neemt.

De laatste tijd wordt het Gasthuisfonds steeds vaker benaderd door mensen die vanwege een lichamelijke aandoening niet meer mobiel zijn. Vanwege hun financiële situatie zijn ze niet in staat een auto aan te schaffen, ze zijn aangewezen op de fiets. Een elektrische fiets is voor deze mensen een uitkomst.

Rotary Doetinchem heeft in samenspraak met het Gasthuisfonds een project opgestart om tien elektrische fietsen te doneren aan het Gasthuisfonds Doetinchem. De fietsen zijn door Bulten Tweewielers uit Doetinchem en Leenders biketotaal uit Hengelo (O) geleverd.

Ook Accell Group, Europees marktleider in elektrische fietsen, met de merken Batavus, Ghost, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta en Winora heeft een belangrijke rol gespeeld om het project te doen slagen.

Afgelopen zondag 30 juni organiseerde Wielerclub RTC de Pedaleur samen met Rotary Doetinchem de Jelle Nijdam Tourcyclo. Deze fietstocht door de Achterhoek en Liemers was een groot succes! D.m.v. sponsoring hebben vele bedrijven uit de regio hun steentje bijgedragen om het benodigde bedrag voor de aanschaf van de fietsen bij elkaar te krijgen.

Na de fietstocht werden de elektrische fietsen door leden van Rotary Doetinchem en door Jelle Nijdam persoonlijk aangeboden aan de heren André ten Berge en Laurens Jansen van het Gasthuisfonds Doetinchem.

Meer berichten