Ingezonden: GemeenteBelangen over Kemperkip

GemeenteBelangen stuurde deze ingezonden brief:

"Al sinds het begin van de aanvraag voor de uitbreiding van de Broekhuizerstraat 2 in Wehl, ook wel beter bekend als de uitbreiding van Kemperkip, maakt GemeenteBelangen Doetinchem zich zorgen over de gezondheidsrisico's voor de inwoners van met name Wehl en De Huet.

Met de komst van de mega-biologische kippenhouderij is GemeenteBelangen Doetinchem van mening dat de hoeveelheid fijnstof en geuroverlast vooral bij inwoners met longziekten als COPD en Bronchitis zal zorgen voor meer gezondheidsproblemen. Dat zij daar niet alleen in staan, blijkt wel uit de enorme belangstelling van de inwoners uit de omliggende wijk en uit Wehl. Op de behandeling van de definitieve verklaring van geen bezwaar, aankomende donderdag in de gemeenteraad, zijn namelijk 66 zienswijzen ofwel bezwaren, ingediend. Een aantal van de inwoners zal ook gebruik maken van de mogelijkheid om hun zienswijze persoonlijk toe te lichten. Daarmee wordt de raad ook in staat gesteld om ook aan hen vragen te stellen.

"Het is uniek dat dit onderwerp twee keer op één avond op de agenda is gezet om te behandelen", aldus Patrick Moors, fractievoorzitter van de partij. "Mede gelet op het grote aantal indieners met een bezwaar, is er besloten om eerst de ruimte te geven aan de inwoners om hun standpunt toe te lichten, om vervolgens later in de raadsvergadering er binnen de raad verder over te spreken."

Hoewel de procedure inmiddels zover is dat alleen met procedurele onvolkomenheden de raad nog bezwaar kan maken, is het nog geen gelopen race, volgens Moors: "Wij zijn er van overtuigd dat een dermate grote inbreng van bezwaren die door de inwoners zijn gedaan, niet ongehoord kan blijven. Daarom roepen wij de indieners ook op om aanwezig te zijn tijdens de vergadering. Inspreken op het onderwerp is mogelijk wanneer er ook een zienswijze is ingediend, voor die mensen is het goed als zij zich voor de tijd aanmelden bij de griffie.""

Meer berichten