Foto: Pr
Ben Beijer bekijkt 't anders

Mooi rapport?

Vorige week werden de uitkomsten van de burgerpeiling van 'Doetinchem Spreekt' openbaar gemaakt.

1.039 panelleden namen deel aan het onderzoek. Bij de gemelde respons-rate van 46% mag men het onderzoek statistisch betrouwbaar noemen. De leeftijdsverdeling van het inwonerspanel is echter niet in balans bij een ondervertegenwoordiging in de leeftijdscategorie 16-29 jaar, en een oververtegenwoordiging in de categorie 50- 69 jaar. Bij de wijken blijkt dat de steekproef wel 'nagenoeg' representatief te zijn . De gemeente krijgt rapportcijfer 6.9 voor algemene dienstverlening. 91% van de ondervraagden zegt zich meestal of altijd veilig te voelen in de buurt. Ondanks het feit dat we een mopperend volkje zijn heeft maar 12 % geen of weinig vertrouwen in de manier waarop de gemeente bestuurd wordt. Die minderheid zal ook wel mopperen over de extra bomen die er in de binnenstad komen om de hitte tussen het beton te bestrijden. 64 % van de burgers vindt hun eigen buurt schoon. Als ik vervolgens lees dat 41 % van de respondenten eerlijk aangeeft zich niet in te zetten voor leefbaarheid van hun buurt blijkt dat gelukkig niet de groep te zijn die vindt dat de overheid alles maar op moet lossen. Blijft voor mij onduidelijk wie verantwoordelijk zijn voor de afval naast ( soms ten volle) prullenbakken ondergrondse afvalcontainers en glasbakken. Je treft er vaak 'verdwaalde' vuilniszakken, uitgebreide huisraad en soms zelfs bankstellen aan. Persoonlijke noot bij het rapport: De zelfstandig werkende Buha verdient ondanks de onverschilligheid van een klein deel van de burgers een pluim want een meerderheid van de ondervraagden oordeelt dat perken plantsoenen en straten er ondanks het gedumpte afval schoon en goed onderhouden bij liggen. Meldingen worden door medewerkers serieus genomen getuige de actie die er op volgt. Mooie aanmoediging overigens dat de 'aangever' na de complete afhandeling van de melding een mailtje krijgt met de tekst: "Dank voor uw melding, zo houden wij samen uw buurt schoon."

Goed gaon.

Meer berichten