Kerkherberg

Doetinchem - Elke derde vrijdag van de maand (dus 20 september) wordt er gekookt in de Wingerd in Doetinchem. Iedereen is daar welkom om 17.45 uur.

Voor deelname bel maandagmorgen 16 september vanaf 9.00 uur bij Enna Oostlander, 0314-362223.

Iedereen die voor de eerste keer komt, heeft voorrang.

Meer berichten