Reünie Misset van 'verkoopjaarvergadering'

Doetinchem - De toenmalige uitgeversmaatschappij C. Misset - later Elsevier Bedrijfsinformatie - in Doetinchem hield jaarlijks eind december een zogenaamde verkoopjaarvergadering bij De Gouden Karper te Hummelo. Een traditionele gebeurtenis op de laatste vrijdag voor kerst. Het fenomeen heeft tientallen jaren bestaan tot eind negentiger jaren van de vorige eeuw. Het was het eindejaarsfeest voor alle commerciële medewerkers van de uitgeverij. Een vaak hilarisch hoogtepunt waar velen nog prachtige herinneringen aan hebben.

Er is inmiddels veel veranderd in uitgeversland en veel mensen zijn elkaar volledig uit het oog verloren. Een aantal (oud-) medewerkers heeft nu het idee opgevat om op 20 december een echte reünie te houden, voor iedereen die op het historische fenomeen 'verkoopjaarvergadering' aanwezig was. Accent op elkaar weer eens zien, gezelligheid, herinneringen.

Info: Cobie te Nijenhuis (cobietenijenhuis@gmail.com) of Henk Meinen (h.meinen@mrb-uitgevers.nl).

Meer berichten