Ben Beijer kijkt uit op de Walmolen vanaf zijn appartement. (foto: Roel Kleinpenning)
Ben Beijer kijkt uit op de Walmolen vanaf zijn appartement. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)
Ben Beijer bekijkt 't anders

'Uit elkaar'

Hebt u vorige week woensdag die prachtige documentaire gezien van Frans Brommet op Ned. 2?Als dat zo is zult u vandaag, 30 oktober, zeker naar het vervolg van het ontroerend tweeluik kijken, met onder andere een echtpaar uit onze regio. Als u niet heeft gekeken is dit mijn tv-tip. Het programma biedt u een intieme en eerlijke inkijk in het leven van echtparen waarvan een van de twee opgenomen moet worden omdat er bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer is geconstateerd.

Het is een sluipend en ontwrichtend proces waar de ene helft van een echtpaar dat meer dan 60 jaar getrouwd is de functie van mantelzorger moet vervullen of waar beiden door ziekte gescheiden verder moeten leven. We zien het en denken aan de ver-van-mijn-bedshow, tot het dichtbij komt. Omdat er geen opvang meer is, door de sluiting van verzorging- of bejaardentehuizen komt het leven van deze ouderen volledig op z'n kop te staan.

Er zijn nog veel gebouwen in ons land die op de nominatie staan te verdwijnen. Ik wil de verantwoordelijken dringend vragen naar dit programma te kijken en een voorgenomen besluit nog eens ernstig te heroverwegen. Die zorg is onbetaalbaar, hoor ik hen al zeggen, maar wat is de waarde van geld en wat is onbetaalbaar? Als men een bril nodig heeft met multifocale glazen voor veraf en dichtbij kan dat voor sommige mensen onbetaalbaar zijn, terwijl ik al eens heb horen vertellen dat iemand een buurvrouw had die zo rijk was dat zij de hele voorruit van haar auto min drie had laten slijpen, en dat ze dan ook nog een auto voor veraf en dichtbij had.

Ik ben geen mopperaar, maar vind wel dat als wij in ons lieve landje vele miljoenen over hebben voor onzinnige prestigeprojecten, we ons moeten schamen dat we deze mensen geen gezamenlijke plek kunnen bieden. Goed gaon.

Meer berichten