Hans Boerwinkel: "Met het nu vastgestelde beleid blijven arbeidsmigranten overgeleverd aan uitzendbureaus, waarvan ze zowel voor hun werk als voor hun woonruimte afhankelijk zijn." (foto: Roel Kleinpenning)
Hans Boerwinkel: "Met het nu vastgestelde beleid blijven arbeidsmigranten overgeleverd aan uitzendbureaus, waarvan ze zowel voor hun werk als voor hun woonruimte afhankelijk zijn." (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)

Cameratoezicht binnenstad voor meer veiligheid

Doetinchem  - De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering besloten een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van cameratoezicht in de binnenstad. Ook is een kader vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten, waardoor aanvragen in behandeling kunnen worden genomen.

door Carla van der Meer

Doetinchem – "Wij zijn blij dat dit voor Doetinchem een maximering in gaat houden van het aantal arbeidsmigranten op één locatie en dat er 24/7 toezicht aanwezig moet zijn", stelt Jeroen Berends, fractievoorzitter CDA.

"We zijn ook blij met dit beleidskader", aldus Pieter Herngreen, fractievoorzitter D66. "Het geeft helderheid aan initiatiefnemers van die huisvesting, het reguleert die huisvesting en helpt bedrijven in de Achterhoek om aan personeel te komen."

Hans Dales, fractievoorzitter VVD: "Dit beleid zorgt er enerzijds voor dat tegemoet kan worden gekomen aan het tekort aan werknemers in veel sectoren en anderzijds dat deze huisvesting goed wordt geregeld en in overleg met de omwonenden wordt ingepast in de lokale omgeving."

Een amendement en een motie van LBD/SP om het beleidskader verder te definiëren, haalden het niet. Hans Boerwinkel, fractievoorzitter SP: "De voorstellen die de SP deed om de omstandigheden van arbeidsmigranten menselijker te maken, werden door de meerderheid van de raad van tafel geveegd. Met het nu vastgestelde beleid blijven ze overgeleverd aan uitzendbureaus, waarvan ze zowel voor hun werk als voor hun woonruimte afhankelijk zijn. De SP wil kleinschalige huisvesting en dat mensen die hier werken ook onderdeel kunnen worden van de Doetinchemse samenleving."

Polen

"Wij werden geconfronteerd met signalen, die juist bleken te zijn, dat in Wehl een kavel is aangekocht en er een plan is om daar grote aantallen Polen te huisvesten", zegt Henri- George Moïse de Chateleux, fractievoorzitter Lokaal Belang Doetinchem. "Kennelijk heeft het college van de problemen met de Domus niet veel geleerd en de manege is in mei al aangekocht. Uitsluitend doordat wij het op het spoor kwamen, ligt het nu op tafel. Lokaal Belang Doetinchem pleit voor kleinschaligheid, maximaal 5 per woning en verspreid over een gebied. Eigenlijk zouden zij in reguliere woningen en appartementen moeten kunnen wonen en zou hier voor bijvoorbeeld een organisatie als Sité een belangrijke taak liggen."

Politiecellen

Het CDA diende een motie in over de voorgenomen sluiting van politiecellen in de Achterhoek "Dit is een enorm slecht plan", zegt Berends. "Het zou betekenen dat ons politiekorps ingezet gaat worden als veredelde taxidienst die arrestanten niet meer naar de cellen in Doetinchem moet brengen maar naar een centraal complex in Arnhem of Elst. Hierdoor is een politieauto uren niet beschikbaar voor de Achterhoek en dat gaat ten koste van de veiligheid in de Achterhoek. De raad heeft unaniem de oproep aan de burgemeester gesteund om onze zorgen over te brengen aan de politietop en alle kanalen te gebruiken om te proberen deze beslissing te laten terugdraaien. Inmiddels zijn er ook kamervragen gesteld over deze kwestie."

"De gemeenteraad vindt het een slecht idee dat de nationale politie veel cellencomplexen in Oost-Nederland (onder andere Doetinchem) wil sluiten", zegt Herngreen. "Met deze motie geven wij steun aan onze burgemeester die op 19 november dit voorstel gaat bespreken met alle Overijsselse en Gelderse burgemeesters."

Cameratoezicht

"Het CDA heeft enkele maanden geleden overleg gehad met de VVD en Gemeentebelangen Doetinchem om gezamenlijk een motie voor cameratoezicht in te dienen", zegt Berends. "Door de massale vechtpartij is deze motie in een stroomversnelling gekomen. We zijn blij dat er nu serieus onderzoek komt naar de mogelijkheden van cameratoezicht in de binnenstad van Doetinchem."

De onderzoeksresultaten worden eerste kwartaal 2020 verwacht. "Natuurlijk is privacy van belang", vervolgt hij, "maar ook de veiligheid van de bezoekers. Ook denken we dat cameratoezicht preventief zou kunnen werken."

"Veiligheid vinden wij belangrijk en wij zijn blij met de toezegging van de burgemeester om met een concreet voorstel te komen voor cameratoezicht in de binnenstad", aldus Dales.

"Lokaal Belang Doetinchem, vind dat iedereen veilig moet kunnen uitgaan in Doetinchem", zegt Moïse de Chateleux. "Door cameratoezicht waren de daders beter en sneller in beeld gekomen. Daarom hebben wij ook voor de motie gestemd."

"D66 is geen voorstander van cameratoezicht", geeft Herngreen aan. "Wat ons betreft is het een te zwaar middel en zijn er weinig zekerheden over de effectiviteit."

Rutgers Milieu

"Namens GroenLinks heb ik vragen gesteld aan de burgemeester, over Rutgers Milieu aan de Voltastraat", aldus Karen Kamps, fractievoorzitter GroenLinks. "Dit bedrijf heeft een vergunning voor 10 vaten, waarin per vat 1000 liter brandblusschuim kan worden opgeslagen. De gemeente heeft aanwijzingen dat er inmiddels 1300 tot 1400 vaten op het terrein staan. Enkele vaten lekken en er is PFOS geconstateerd. PFOS is mogelijk kankerverwekkend en niet tot nauwelijks afbreekbaar in het milieu. De beste voorlopige oplossing is dat de vaten zo snel mogelijk op een overdekte plek met dichte vloer geplaatst worden. Daar wordt nu aan gewerkt. De gemeente wil geen risico nemen, maar is wel alert dat de rekening komt waar die thuishoort."

"In de week voor de bezuinigingen was er voor het eerst sinds lange tijd geen strakke scheiding tussen oppositie en coalitie", laat Steven Kroon, fractievoorzitter PvdA weten. "Dit kwam door onze motie over de mantelzorg, welke we na een onderzoek onder 60 mantelzorgers in de regio hebben opgesteld. Hierin werd opgeroepen om vooral onze waardering uit te spreken voor deze groep mensen die ontzettend goed werk doen en dus ook ons als gemeente veel geld weten te besparen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden