Boer'n van Gister'n, 25 jaar

Doetinchem - De Oudheidkundige Vereniging Gander houdt op maandag 18 november om 19.30 uur in het zalencentrum Het Onland aan de Rekhemseweg 175 te Doetinchem, de lezing en diapresentatie 'Boer'n van gister'n' door Fons Rouwhorst.

Toen Vordenaren Henk Graaskamp en Fons Rouwhorst in 1992 het klankbeeld Boer'n van gister'n, alles geet veurbi'j in elkaar zetten, konden ze niet vermoeden dat ze er na 25 jaar nog steeds mee zouden rondtrekken. De sfeer van herkenning en nostalgie, ontroering maar soms ook ontzetting over dat boerenleven blijkt na 25 jaar nog steeds aan te slaan.

Je hoeft niet bejaard, zelfs niet van middelbare leeftijd te zijn om met enige weemoed terug te denken aan de tijd dat op het boerenbedrijf er alles anders toeging. Veel zaken die het vooroorlogse leven op het platteland weergeven zijn vastgelegd. De beelden en geschriften hiervan vinden gretig aftrek.

Beeld, tekst en muziek zijn op een harmonieuze wijze op elkaar afgestemd. In 1992 begon Fons Rouwhorst met het schrijven van het script voor het klankbeeld over het boerenleven. De rode draad in het verhaal is de vier seizoenen die het ritme van het boerenleven altijd hebben bepaald. Daarnaast waren er in het boerenleven 100 jaar geleden drie belangrijke zaken die het leven op de boerderij voor een groot deel bepaalde, namelijk; geboren worden, trouwen en doodgaan. "Het was hard werken en armoedig, maar zoveel gemoedelijker en gezelliger dan tegenwoordig", is een véél gehoord commentaar na afloop van de vertoning. Maar toch verlangt niet iedereen terug naar vroeger. Het is veurbei 'j, het geet wieder. Het publiek boeien en ontroeren dat is wat Henk Graaskamp en Fons Rouwhorst met het klankbeeld " Boern van Gistern, alles geet veurbi'j " willen bereiken.

www.okvgander                        

Meer berichten