De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek en het Collectief Rivierenland organiseren samen negen bijeenkomsten over de meerwaarde van kruidenrijk grasland.
De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek en het Collectief Rivierenland organiseren samen negen bijeenkomsten over de meerwaarde van kruidenrijk grasland. (Foto: )

Meetings over kruidenrijk grasland voor agrariërs

De Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) en Collectief Rivierenland organiseren samen negen bijeenkomsten om agrariërs te informeren over de meerwaarde van kruidenrijk grasland en weidevogelbeheer voor het (melkvee)bedrijf.

DOETINCHEM - Kruidenrijk grasland past uitstekend in een natuurinclusieve bedrijfsvoering en staat momenteel flink in de belangstelling. Deels vanuit het streven naar meer biodiversiteit in het landelijk gebied, maar ook vanuit de gestelde eisen in duurzaamheidsprogramma's van de diverse zuivelbedrijven.
Maar wat is de meerwaarde van kruidenrijk grasland of weidevogelbeheer voor een (melkvee)bedrijf? Hoe past kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering? Wat is de opbrengst en kwaliteit van het ruwvoer en hoe gaat de koe er mee om? En zeker niet onbelangrijk: Wat levert deze teelt financieel op?
VALA en Collectief Rivierenland zijn agrarisch collectieven. Geïnteresseerde agrariërs - ook niet-leden - zijn welkom, de entree is gratis. Onder meer op 29 november in Silvolde, 6 december en 10 december in Giesbeek. Aanmelden en informatie is via www.de-vala.nl en www.collectiefrivierenland.nl verkrijgbaar.

Meer berichten