Hengelsport federatie maakt vijvers aantrekkelijker voor sportvissers

Doetinchem - Een aantal vijvers in en rondom Doetinchem is voorzien van een hoeveelheid nieuwe vissen. Voor de Hengelsportfederatie is dit het sluitstuk van het project Sportvisserij op de Kaart, waarbij ingezet wordt op het verbeteren van vijvers voor de hengelsport.

Samen met de hengelsportvereniging en in overleg met Waterschap Rijn en IJssel zijn voor een selectie van wateren in de bebouwde kom en maatregelen opgesteld. Doel van de maatregelen is om vijvers voor de sportvisserij aantrekkelijker te maken. Dit kan zijn door het maaien van oevers, maaien van waterplanten, aanleg van vissenbossen, aanleg vissteigers et cetera. Voor een aantal wateren is ook visuitzet als optie meegenomen.
De vijver bij Sportpark Zuid is door HSV De Rietvoorn uit Doetinchem helemaal aangepast en krijgt zelfs drijvende eilanden die ecologisch
waardevol zijn als schuilplaats voor vis en broedplek voor vogels en planten. De vereniging wil hier een echte trekpleister creëren voor de sportvisserij en het water ook aantrekkelijker maken voor de recreanten die in het park komen om te recreëren.

De andere vissen zijn naar twee van de drie vijvers gegaan in Verheulsweide, De Huet fase 3 en 5 en Kapperskolk. Ook wordt er buiten Doetinchem vis uitgezet in de 2 vijvers aan de Didamseweg in Doesburg en in de retentievijver bij firma Kramp in Varsseveld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden