Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)

Ziekenhuiszorg

Burgemeester, er dreigt een kloof tussen West- en Oost-Achterhoek over ziekenhuizen. Hoe is die ontstaan?

"Vroeger hadden we veel meer ziekenhuizen dan nu. In Doetinchem hadden we zelfs twee ziekenhuizen. Ziekenhuiszorg wordt steeds specialistischer en daarvoor is per ziekenhuis een steeds groter verzorgingsgebied nodig. Vijf jaar geleden is om goede redenen besloten binnen de regio samen te werken en geen dependances te worden van Arnhem en Enschede op termijn. Het SKB en Slingeland zijn wel aparte stichtingen gebleven die samen onder één overkoepelend bestuur vallen."


Zelfs de minister heeft zich al in de discussie gemengd. Hoe lopen de beleidslijnen eigenlijk?

"De minister heeft alleen wat te zeggen over het systeem, niet over de uitvoering ervan. Na de liberalisering van de gezondheidszorg is de eigenlijke baas over de uitvoering het zorgkantoor Menzis en die hoor je er niet of nauwelijks over. Eigenlijk is de belangrijkste vraag hoe Menzis ernaar kijkt."


Kan Regio Achterhoek in deze zaak een rol vervullen?

"Tijdens de laatste vergadering van de regioraad is met grote meerderheid een motie van het CDA aangenomen om met het overkoepelend bestuur bij Santiz te bewerkstelligen dat in de regio op twee locaties volwaardige ziekenhuiszorg wordt geboden. Inmiddels zijn in Doetinchem al een aantal stappen gezet om tot nieuwbouw te komen. Het zou ondenkbaar zijn dat er hier geen nieuw ziekenhuis zou komen. Het huidige Slingeland Ziekenhuis is oud en versleten. Het nieuwe ziekenhuis wordt kleiner dan het huidige en is op maat gepland."


De discussie over de organisatie van onze gezondheidszorg laait hierdoor weer op. Is dat een goede zaak?

"Het grote vraagpunt is enerzijds de beheersbaarheid van de kosten van de zorg in de toekomst, anderzijds professionele normen. Je moet echter ook kijken naar het gebied waarvoor je de zorg moet garanderen. Dat maakt ook dat alle betrokkenen met elkaar in gesprek moeten blijven over wat wenselijk en noodzakelijk is."


In het Groot-Brittannië heeft men de National Health Service. Zou dat een voorbeeld voor ons kunnen zijn?

"Jaren geleden is gekozen voor privatisering van de zorg en dat was een enorme klus. Ik denk niet dat je nu de artsen nog enthousiast krijgt voor het oude systeem. Gezondheidszorg is natuurlijk een publieke zaak, maar die wordt privaat geregeld. Er is echter wel sprake van publieksmacht. Als men massaal in verzet gaat heeft dat wel degelijk effect zoals we nu gezien hebben."


Wat is uw toekomstvisie?

"Goede gezondheidszorg in de regio is belangrijk voor het aantrekken van mensen. We moeten ervoor waken dat de nieuwbouwplannen in Doetinchem niet worden opgeschort. Tegelijkertijd begrijp ik de zorgen in Winterswijk, maar we moeten ons niet laten verlammen door gebrek aan daadkracht."

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden