Renée Missel

Ruim 3000 handtekeningen tegen komst tankstation

Doetinchem - Ruim 3000 mensen hebben op www.bescherm-de-zumpe.nl inmiddels de petitie ondertekend tegen de komst van een tankstation en shop, carwash en stofzuigerinstallaties bij natuurgebied de Zumpe in Doetinchem. Van dit unieke maar ook kwetsbare gebied genieten dagelijks talloze mensen, zowel te voet, vanuit de auto als op de fiets.De lijst met ondertekenaars wordt  donderdag 30 januari om 19.15 uur overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem, voorafgaand aan de raadsvergadering. Om 19.05 verzamelen de actievoerders op het plein bij het stadhuis; iedereen is hier welkom, laat woordvoerder Jeroen Balemans weten.

Het beoogde tankstation komt aan de Oostelijke Randweg, pal tegen het beschermde natuurgebied de Zumpe. Het college van b&w neemt op korte termijn een besluit over het ontwerp-bestemmingsplan waarmee dit mogelijk wordt gemaakt.

Vooralsnog heeft het college zich niet gevoelig getoond voor de zienswijze die liefhebbers en omwonenden van De Zumpe eind september hebben ingediend. Daarom is net voor oud en nieuw de website de campagne www.bescherm-de-zumpe.nl gelanceerd.

Want - zo stelt de protestgroep -:

een tankstation + shop, carwash en stofzuigers hebben negatieve impact op alles wat leeft, groeit en bloeit in en rond de Zumpe (bv. stikstofuitstoot en geluidshinder door het verkeer dat het tankstation zal aantrekken, bodem- en grondwatervervuiling, zwerfvuil en lichthinder op een nu nog aardedonkere plek)

het uitzicht op en de beleving van dit prachtige gebied wordt voorgoed verknald - óók voor automobilisten op de Randweg;

Doetinchem heeft een overschot aan tankstations en op enkele minuten rijden van de Zumpe bevinden zich al 8 tankstations (TamOil en NettoTank aan de Varsseveldseweg, BP en Shell t.h.v. Gamma en Praxis, Fokko Meijer, Texaco Overstegen, én BP en Argos in Zelhem).

dit plan helpt alleen de beoogde exploitant Fieten Olie, een landelijk opererend bedrijf met circa 20 tankstations dat sinds kort het tankstation van Wenting aan de Wijnbergseweg exploiteert. Het tankstation van Wenting heeft in het verleden te horen gekregen dat de verkoop van LPG in binnenstedelijk gebied niet langer gewenst is, en wil daarom verhuizen naar de Oostelijke Randweg. Echter: de landelijke verkoop van LPG is sinds 2000 meer dan gehalveerd en deze spectaculaire daling zet de komende jaren alleen maar door. Daarnaast heeft Doetinchem nóg 3 andere LPG-verkooppunten. Een verhuizing van het tankstation vanwege een al uit zichzelf verdwijnend LPG-probleem is dus niet nodig.

het voorgenomen besluit van de gemeente mede is gebaseerd op een beleidsplan (Besluit Motorbrandstoffen Verkooppunten) van 20 jaar oud dat op geen enkele manier aansluit op ontwikkelingen die nu plaatsvinden: de overgang naar hybride en elektrische auto's, tegengaan stikstofuitstoot, daling aantal tankstations, de zorg voor natuurbehoud.

de gemeente heeft ondanks de bijzondere natuurwaardes in de Zumpe en de negatieve milieueffecten van een tankstation géén milieueffectrapportage laten uitvoeren. Ook is niet serieus gekeken naar alternatieve opties voor Wenting zoals eventuele financiële compensatie voor het beëindigen van de teruglopende LPG-verkoop. Hierdoor wordt de gemeenteraad niet in staat gesteld een zorgvuldige afweging te maken tussen de verschillende belangen die hier botsen.

Uitnodiging

De initiatiefnemers van de petitie en de op dit moment 3008 ondertekenaars van de petitie verzoeken b&w en de gemeenteraad daarom om het ontwerpbestemmingsplan voor het nieuwe tankstation in te trekken, en te kiezen voor bescherming van de flora en fauna en het bijzondere landschap van dit beeldbepalende stukje Doetinchem. Verantwoordelijk wethouder Ingrid Lambrechts (CDA) en burgemeester Mark Boumans hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen om de tussenstand van de petitie in ontvangst te komen nemen ín de Zumpe. Datum en tijdstip worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Meer berichten