Velden die zijn doodgespoten met het gif Round Up
Velden die zijn doodgespoten met het gif Round Up (Foto: P. Wallerbos)

PvdA stelt vragen over gebruik bestrijdingsmiddelen

Regio - De PvdA fractie van waterschap Rijn en IJssel wil dat het college van Dijkgraaf en Heemraden actie onderneemt om te voorkomen dat straks de Achterhoek weer gifgeel kleurt. Daarom heeft ze dinsdag 21 januari hier schriftelijke vragen over gesteld.

In het gebied wat onder de hoede valt van waterschap Rijn en IJssel wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Ieder voorjaar is dit weer te zien aan bijvoorbeeld de grote aantallen gifgele velden. Hele hectares worden dan doodgespoten met het bestrijdingsmiddel Round Up. "Zorgelijk omdat dit een negatieve invloed heeft op onze leefomgeving", stelt de PvdA.
Er zijn ook boeren die niet of nauwelijks gebruik maken van bestrijdingsmiddelen omdat ze alternatieven hiervoor hebben gevonden. De PvdA vraagt of het waterschap samen met boeren die al stappen hebben gezet, de bekendheid aangaande milieuvriendelijke alternatieven wil vergroten. De problematiek rond het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de zorgen over de gezondheidsrisico's en de gevolgen voor de biodiversiteit en de kwaliteit van ons water speelt in heel Nederland. De PvdA vraagt ook wat de Unie van Waterschappen kan doen om deze zorgen ook landelijk aan de orde worden gesteld en de kennis en kunde aangaande alternatieven wordt vergroot. Zodat uiteindelijk het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt tegen gegaan en we gezamenlijk kunnen zorgen voor schoon water en een gezonde bodem.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden