Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)

Lokale democratie

Burgemeester, op dinsdag 11 februari houdt Doetinchem de lezing 'Wij, de politiek' voor de colleges, gemeenteraden en inwoners van elf Achterhoekse gemeenten. Wat houdt die in en waarom dit initiatief?

"Deze elf gemeenten vormen samen de geografische Achterhoek. De zeven gemeenten die in de Regio Achterhoek verenigd zijn horen daar natuurlijk ook bij. Het is goed om samen te werken en in gezamenlijkheid iets op te pakken. Doetinchem heeft hierbij het voortouw genomen. Wij vinden het goed om een debatreeks te organiseren waarbij ook geïnteresseerde inwoners betrokken worden. Voor mij is dit initiatief nieuw en ik ken het niet uit de andere regio's waar ik bestuurlijk bij betrokken ben geweest. Het is een spontaan initiatief waarvan de kiem ligt bij het periodieke overleg van burgemeesters, secretarissen en wethouders. De aanleiding hier in Doetinchem is een motie van GroenLinks die unaniem is aangenomen over het vieren van 100 jaar kiesrecht. Op de avond van de lezing wordt een boekje over 100 jaar algemeen kiesrecht in Doetinchem gepresenteerd dat onder meer over de rol van vrouwen in de Doetinchemse politiek gaat. Het grotere kader is de bestuurlijke verandering en de veranderende democratie. Met dit initiatief willen wij de aandacht daarvoor stimuleren."


Is de lokale democratie een onderwerp van zorg?

"Het is een feit dat de belangstelling afneemt. Je merkt dat aan de lagere opkomst bij verkiezingen. Het kost ook steeds meer moeite om mensen op kieslijsten te krijgen. Onder meer daarover willen wij op die avond het debat aangaan."


Dit keer gaat het over 100 jaar algemeen kiesrecht. Het wordt een jaarlijks terugkerend gebeuren. Wordt er ook op de actuele politiek ingegaan?

"Ongetwijfeld. Ook dat kan aan de orde komen. Is burgerparticipatie wellicht doorgeschoten en leidt dat tot een verdere individualisering of wat betekent schaalvergroting voor de burgers. We moeten daarover gewoon het gesprek aangaan. We willen dit jaarlijks herhalen in telkens een andere gemeente."


Moet er wat veranderen?

"Wij zijn er zelf bij. Dat is juist het interessante van deze avonden. We moeten er zelf wat aan doen. In de overheid en de politiek moeten we onszelf kunnen herkennen. In mijn nieuwjaarsrede zei ik al dat je zelf de verandering moet zijn die je graag wilt zien in de samenleving. Dat sluit prima aan. Na de lezing door Daan Rovers en het co-referaat door Rob Janssens waarin hij reageert op de lezingis er gelegenheid tot discussie onder mijn leiding."

Het discussiepanel bestaat uit Daan Rovers ('Denker des Vaderlands'), Rob Janssens (Griffier van de gemeente Doetinchem), Marianne Besselink (burgemeester van Bronckhorst) en Joris Bengevoord (burgemeester van Winterswijk).
De lezing en aansluitende discussie vinden plaats in de Gruitpoort op dinsdag 11 februari van 20.00 uur tot 22.30 uur.
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 2 februari aanmelden via www.doetinchem.nl/wijpolitiek

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten