Actie Kerkbalans dit jaar specifiek gericht op jongeren
Actie Kerkbalans dit jaar specifiek gericht op jongeren (Foto: Landelijke Actie Kerkbalans)

Samen van betekenis voor de parochie H. Gabriël

Wehl - Figuurlijk luidden op zaterdag 18 januari de kerkklokken in de parochie H. Gabriël. Zo is de Actie Kerkbalans ingeluid, een actie om een financiële bijdrage voor de kerk op te halen. Dankzij Actie Kerkbalans kunnen kerkgemeenschappen functioneren en kunnen zij hun maatschappelijke functie blijven vervullen.

Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk. Met meer dan 2000 deelnemende kerken is het de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. De actieperiode loopt van 18 januari tot en met 1 februari.

Klokken luiden
Door symbolisch de klokken te luiden, vraagt de parochie aandacht voor het belang van de kerk. Pastoor Jansen: “Ik luid de klok voor Kerkbalans omdat de kerken in onze geloofskernen zich ieder inzetten voor hun buurt. Vrijwilligers organiseren regelmatig activiteiten om mensen betrokken te houden bij de kerk. Een mooi gebaar van gastvrijheid! Als kerk je samenleving dienen, vind ik een mooi gebaar.”

Samenleving
Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we, ondanks de nodige uitdagingen, verder aan een parochie die omziet naar elkaar en die oog heeft voor mensen die in onze samenleving een steuntje nodig hebben. Zo organiseerden we mede de zogenaamde ‘Bakkie troost-bijeenkomsten’, zijn er pastorale bezoeken gebracht en ondersteunen we bijvoorbeeld de Voedselbank en Schuldhulpmaatjes. Maar denk ook eens terug aan de mooie Gabriëlmomenten die we samen mogen vieren en de jaarlijkse Gezinsmiddag.

Jongeren centraal
Onze kerk vervult anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving, óók in onze geloofskernen. Met de hulp van onze parochianen kunnen we dit belangrijke werk ook dit jaar voortzetten. Actief willen we nieuwe vormen vinden om ons te richten op de jeugd, de jongeren en de jong volwassenen. Zo zal er dit jaar wederom een Gezinsmiddag zijn en krijgt het project Tussencatechese meer vorm. U leest hier meer over in het parochieblad De Gabriël die grotendeels in teken staat van de Actie Kerkbalans. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een parochie, een lokale geloofskern, waar mensen altijd welkom zijn, jong en oud. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Lees meer over de actie op www.kerkbalans.nl of op www.parochiegabriel.nl.

Meer berichten