Wendelien Wouters en Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. (foto: Roel Kleinpenning)
Wendelien Wouters en Jan Bransen, hoogleraar Filosofie van de gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)

Hoogleraar verklaart onderwijs failliet

Doetinchem – In het kader van het 'Onderwijsgesprek' kwam hoogleraar Filosofie Jan Bransen afgelopen woensdag naar De Gruitpoort. Hij hield een verhelderend betoog rond zijn prikkelende stelling dat het huidige onderwijssysteem failliet is. Hij deed dat voor een volle zaal betrokken mensen uit de sector.

door Reinier Kroesen

De Achterhoekse scholen(koepels), educatieve dienstverlener IJsselgroep en de Gruitpoort hebben gezamenlijk dit jaar een drietal informatieve bijeenkomsten belegd. In zijn totaliteit noemen ze dat het 'Onderwijsgesprek'. Daarvoor worden telkens gerenommeerde sprekers uitgenodigd met vaak een heel eigen school- en opvoedingsvisie. Deze eerste bijeenkomst was bedoeld om vast te stellen waarom dat systeem dan niet werkt, in april wordt gekeken hoe het anders moet. In oktober volgt een poging om te bepalen hoe dat in de Achterhoek aan te pakken. Voor de aftrap was Jan Bransen naar Doetinchem gehaald. Hij is hoogleraar Filosofie van de Gedragswetenschappen aan de Radboud Universiteit. Naast de spreker is bij deze bijeenkomsten een panel van Achterhoekse onderwijsprofessionals aanwezig die door letterlijk een lamp aan te knippen mogen inbreken in het betoog van de spreker. Het is ze gepermitteerd kanttekeningen te plaatsen en te vragen welke consequenties het betoog voor de onderwijspraktijk heeft. Onder leiding van de gevat en ad rem regisserende Wendelien Wouters ontstond een levendige wisselwerking tussen bezoekers en Bransen. De hoogleraar: "Kinderen denken dat leren en leven twee verschillende dingen zijn. Dat je leert voor je bestwil, voor je ouders. Maar leren gaat een leven lang door. Een school moet een plek zijn waar zowel leraar als leerling samen telkens een dag ouder worden, beiden zich weer iets meer ontwikkeld hebben. Het schoolsysteem stelt al in een vroeg stadium ieders niveau vast, al veel te snel is bepaald of kinderen praktijkgericht zijn of geschikt voor langer beroepsonderwijs. Al vroeg een stempel, is bepaald of ze hoger of lager opgeleid worden. Veel of weinig gaan verdienen. Leren is goede gewoontes ontwikkelen. Het is niet zo dat er op vragen een goed of fout antwoord is. Dan stopt de jeugd snel met filosoferen en vragen stellen vanuit nieuwe invalshoeken. Jongeren moeten meer in de praktijk ervaring opdoen, buiten de schoolmuren. Als ze stage lopen, verantwoording krijgen merk je gelijk hoeveel anders en initiatiefrijker ze worden, omdat ze als volwaardig worden gezien. Natuurlijk, je moet taal en rekenen goed beheersen." En filosofisch als Bransen is merkte hij tenslotte op dat iedere morgen het programma voor de onderwijzer al klaar ligt, eigen initiatief is er niet bij. "Eigenlijk zouden we het woord leraar op moeten heffen. Noem iedereen in de school gewoon lerende." Aan het einde klonk instemmend geluid vanuit het publiek, al rees ook de vraag hoe je deze visie in praktijk brengt.

Meer berichten