Sint Martinuskerk in Wijnbergen.
Sint Martinuskerk in Wijnbergen. (Foto: Google Maps)

Sluiting Sint Martinuskerk Wijnbergen

Wijnbergen - Op 20 september van dit jaar zal in de Sint Martinuskerk in Wijnbergen de laatste reguliere weekendviering plaatsvinden. In overleg met de locatieraad van deze kerk heeft het bestuur van de overkoepelende Maria Laetitia Parochie – waar Wijnbergen toe behoort – hiervoor gekozen.

Teruglopend kerkbezoek in de achterliggende jaren én toenemende druk die door een kleiner en ouder wordende groep vrijwilligers in Wijnbergen wordt ervaren bij de voortzetting van alle werkzaamheden, mogen worden gezien als belangrijkste redenen voor dit besluit.

Bovendien staat het aantal kerkgebouwen in de Maria Laetitia Parochie niet meer in verhouding tot het aantal actieve gelovigen en de parochiële inkomsten en dat maakt dat ook het parochiebestuur maatregelen moet nemen.

In de periode tot 20 september gaan het pastoraal team en het parochiebestuur met de vrijwilligers en parochianen van Wijnbergen in gesprek over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Immers: met het stoppen met de weekendvieringen houdt de geloofsbeleving in Wijnbergen niet op. Vooralsnog kunnen er nog wel uitvaartdiensten en andere vieringen plaatsvinden in de Sint Martinuskerk, na afstemming met pastoor Hans Pauw. Daarnaast wordt ingezet op een intensievere samenwerking met de geloofsgemeenschap rond de OLV Kerk te Doetinchem.

Na de laatste weekendviering op 20 september zal het allerheiligste uit het tabernakel van de Sint Martinuskerk worden overgebracht naar de OLV Kerk te Doetinchem en wordt de godslamp gedoofd.

Over herbestemming en verkoop van het kerkgebouw en pastorie is op dit moment niets bekend.

Meer berichten