Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)

In gesprek met de burgemeester: Voortgezet onderwijs

Burgemeester, voor het voortgezet onderwijs in onze gemeente wordt 2020 het jaar van de grote veranderingen. Wat gaat er veranderen?

"Vanwege de demografische verandering in de Achterhoek, de zogenoemde 'ontgroening', gaan er steeds minder kinderen naar het Voortgezet Onderwijs. In de regio hebben we een schoolbestuur waaronder alle VO-scholen vallen. In Doetinchem is vanwege de ontgroening ervoor gekozen om van drie scholen terug te gaan naar twee. Het is een hele klus om twee compleet nieuwe scholen op de been te helpen en tegelijkertijd de oude vitaal te houden. Dat gaat niet alleen over de huisvesting, maar ook het leerconcept verandert. De nieuwe scholen starten na de zomer. Ik heb echt vertrouwen in deze ontwikkeling.


Waarom is dat nodig?
"We kunnen op langere termijn aardig goed inschatten wat het leerlingenaanbod wordt en daar moeten wij en de scholen ons op instellen. "


We hebben nu alleen het middelbaar beroepsonderwijs MBO als hoogste opleidingsniveau in Doetinchem met uitzondering van de Pabo Iselinge. Is dat niet jammer?

"Natuurlijk zou een brede Hogeschool Achterhoek interessant zijn, maar dat lijkt binnen onderwijzend Nederland vooralsnog geen haalbare kaart. In Doetinchem zijn we blij met de kwaliteit die we nu hebben. Het niveau van bijvoorbeeld een Graafschap College is uitstekend, ook landelijk gezien."


Er is een tijd geleden geroepen dat nieuwe gebouwen nodig zouden zijn. Is dat nog steeds zo?

"De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het basis- en voortgezet onderwijs en heeft daarover veel overleg met de scholen. Soms betekent dat nieuwbouw en soms verbouw."


Hoe groot worden de nieuwe scholen voor voortgezet onderwijs? Worden het leerfabrieken waarin de menselijke maat zoek dreigt te raken?

"Een optelsom laat zien dat we in Doetinchem grofweg 10.000 jongeren in het middelbaar en voortgezet onderwijs actief zijn. Een niet onaanzienlijk deel van hen komt van buiten de gemeente. De verschillende scholen maken gebruik van diverse locaties. Dat zijn zeker geen leerfabrieken."

Is er overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen over hun toekomstplannen. Hoe is dat gestructureerd?

"Er is periodiek overleg rond de huisvesting waarin wij een wettelijke taak hebben. Ook over onderwijs speerpunten onderhouden wij regelmatig contact."


Hoe krijgt het bedrijfsleven net afgestudeerd Achterhoeks talent op HBO-niveauweer terug inde regio?

"Eén van de manieren om jongelui met een HBO- of WO-opleiding weer hier naartoe te krijgen is het aanbieden van stageplekken. Daar wordt al veel aandacht aan besteed, maar dat kan nog meer worden. We weten nog niet om hoeveel studenten het gaat. Er loopt een onderzoek naar. Vooral naar studenten met Achterhoekse roots."

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten