Nieuwe kansen voor woningbouw in gemeente Doetinchem

DOETINCHEM - In alles merkt gemeente Doetinchem dat er behoefte is aan meer woningen; de vraag naar verschillende typen nieuwe woningen en woningbouwlocaties neemt toe.

Om te beginnen komen er vanaf het eerste kwartaal van 2020 ongeveer 20 nieuwe bouwkavels in de verkoop. Deze liggen op gemeentelijke gronden in de wijken Lookwartier en Saronix in Doetinchem. Ontwikkelaars en de gemeente gaan daarnaast aan de slag met planvorming voor woningbouw op hun gronden in de hele gemeente. De Woningbouwstrategie 2019, die in november 2019 is vastgesteld, maakt dit mogelijk en biedt nieuwe kansen die de gemeente met beide handen aangrijpt.

Gemeentelijke woningbouwprojecten

De nieuwe woningbouwstrategie betekent dat ook gemeente Doetinchem weer nieuwe kavels gaat uitgeven. In de wijken Lookwartier en Saronix in Doetinchem worden vanaf het eerste kwartaal van 2020 ongeveer 20 kavels uitgegeven door middel van loting. Plan Lookwartier betreft het laatste deelgebied tussen de Willem Rodalaan en Stoomtram. Het plangebied Saronix ligt tussen de IJsselstraat en Maria Montessoristraat. Voor de wijken Wijnbergen Het Oosten in Doetinchem, Heideslag en Fokkenkamp in Wehl en Gaanderen wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw. Daarbij zijn Wijnbergen en Heideslag al eerder in beeld geweest als woningbouwlocatie. Fokkenkamp is een nieuwe locatie en is gesitueerd in de bebouwde kom van Wehl tussen de Doesburgseweg en de Broekhuizerstraat. Deze locatie kwam als mogelijke ontwikkellocatie naar voren op basis van inloopsessies en een marktkennerspanel, georganiseerd door dorpsraad en gemeente. Net als in Wehl hebben ook in Gaanderen inloopsessies plaatsgevonden en kijkt een marktkennerspanel welke behoefte er is aan nieuwe woningen. De resultaten hiervan worden momenteel in kaart gebracht.


Sinds de vaststelling van de Woningbouwstrategie 2019 hebben al verschillende marktpartijen hun ontwikkelingsplannen bij de gemeente ingediend. Deze initiatieven worden beoordeeld en als zij voldoen aan de criteria van de Woningbouwstrategie 2019 krijgen ze groen licht.

Woningbouwstrategie 2019

Het gaat goed op de woningmarkt. Voor de Achterhoek is in kaart gebracht welke behoeften er zijn op de woningmarkt; vraag en aanbod blijken niet op elkaar aan te sluiten. Aan de hand van een regionaal kader voor woningbouwontwikkelingen is dit voor Doetinchem uitgewerkt in de Woningbouwstrategie 2019. De gemeente is van mening dat iedereen die in gemeente Doetinchem wil wonen ook in Doetinchem terecht moet kunnen op de woningmarkt. Met de vernieuwde woningbouwstrategie kan de gemeente sturen op het toevoegen van woningen waar behoefte aan is, op het toevoegen van stedenbouwkundige kwaliteit en op het bestrijden van leegstand. De woningbouwstrategie biedt ruimte voor gemeentelijke ontwikkelingen en voor initiatieven vanuit de markt.

Meer berichten