Foto: FRANS HANSMAN

Wisseljaar tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

DOETINCHEM- Het is een veelgehoorde opmerking tijdens open dagen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen die nu nog in groep 8 zitten en hun ouders oriënteren zich op hun vervolgschool. "Maar ons kind is nog zo jong, nog zo speels en is eigenlijk nog niet klaar voor het voortgezet onderwijs." Om een passende oplossing te vinden voor leerlingen die dat betreft gaat komend schooljaar op het Metzo College in Doetinchem een nieuw initiatief van start, de 'wisselklas'.

"Noem het een 'tussenjaar' of zoiets, dat mag ook", vindt Carolien Goossens die zorgcoördinator is in het Metzo College. "We willen in elk geval de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs passender maken voor leerlingen die dat nodig hebben."
Het wisseljaar is niet bedoeld voor alle leerlingen. "De meesten kunnen zonder al te veel problemen de overstap maken, veel kinderen zijn er zelfs wel aan toe om de vertrouwde omgeving van de basisschool te verlaten en brugpieper te worden. Dat geldt echter niet voor iedereen", weet Meike Nusselder, directeur van basisschool Dichterbij in Doetinchem. "Sommigen zijn nog te jong (vaak zijn dat de 'laatinstromers' die in november/december geboren zijn), te speels of nog niet zelfstandig genoeg. Of er zijn andere oorzaken waardoor leerlingen moeilijkheden ondervinden om helemaal klaar te zijn voor het VO."

Voor die groep is een wisseljaar mogelijk een goede optie. "Het wisseljaar wordt een aparte afdeling binnen het Metzo College. Leerlingen stromen na één jaar door naar alle mogelijke vormen van voortgezet onderwijs. Dat kan in het Metzo zijn, maar zeker ook naar andere VO scholen, dat is afhankelijk van het niveau en de wens van leerling en ouders", legt Metzo directeur Hans Baan uit.

De leerlingen krijgen in het wisseljaar les in alle vakken die ze ook op de middelbare school krijgen. "Daarnaast is er extra tijd per week voor onderdelen die nog extra aandacht nodig hebben", vertelt Jan Flierman, leerlingenbegeleider van het Metzo college. "Dat kan bijvoorbeeld wat meer aandacht zijn voor taal of rekenen, maar ook op het gebied van sociale vaardigheden of bijvoorbeeld faalangsttraining."

Voordat een leerling in het wisseljaar geplaatst kan worden wordt goed gekeken naar de plaats waar een leerling het best geplaatst kan worden. Daarvoor kijkt men naar het advies van de basisschool, eventueel adviezen van externe deskundigen, gegevens van de ouders en de eindtoets/LVS. "We gaan maatwerk bieden, zodat we persoonlijke vaardigheden van de leerlingen kunnen versterken, ze kunnen helpen bij het beter keuzes leren maken en indien nodig praktijkervaring op laten doen binnen en buiten de school", aldus Goossens.

Dit 'wisseljaar' is een nieuwe optie die ook op andere scholen in het land steeds meer wordt gebruikt. In de regio Achterhoek gaat dit wisseljaar voor het eerst van start op het Metzo College. "Maar dat is met name op facilitair gebied", benadrukt directeur Hans Baan. "Kiezen voor het wisseljaar betekent niet per definitie ook kiezen voor het Metzo. Na dit jaar kan een leerling naar andere middelbare scholen doorstromen."

Meer informatie over dit wisseljaar is te verkrijgen bij Ruben Otemann, (IB-er van basisschool Dichterbij) via 0314 382850 en bij Carolien Goossens, (zorgcoördinator Metzo College) via 0314- 323 426.

Meer berichten