Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)

In gesprek met de burgemeester: Internationale vrouwendag

Burgemeester, zondag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Waarom en vanaf wanneer bestaat die dag?

“De Internationale Vrouwendag bestaat al sinds 1911 en is ontstaan door het vrouwenkiesrecht en meer in het algemeen omdat vrouwen voor hun rechten moeten opkomen. In Nederland hebben wij vrouwenkiesrecht sinds 1918. De Internationale Vrouwendag was tot in de jaren ’60 vooral een socialistisch en communistisch thema. Vanaf de tweede feministische golf in de jaren ’70 kreeg het een breder draagvlak en werd meer gemeengoed. In 1978 werd de Internationale Vrouwendag zelfs door de Verenigde Naties officieel erkend.”

Het thema van dit jaar is Vrijheid. Is vrijheid van vrouwen in Nederland niet vanzelfsprekend?

“Vrijheid is breder dan gelijkstelling, het gaat ook om economische vrijheid. Vrouwen willen niet economisch afhankelijk zijn en willen ook economische gelijkstelling. De wet regelt de vrijheid van vrouwen. In die zin is de vrijheid van de vrouw gelijk aan die van de man. Gelijkheid is er nog niet. Je ziet dat aan de verschillen in werktijd en in salaris. Daar moet nog aan gewerkt worden, ook in Nederland, maar in sommige andere landen zeker.”

Vrouwen hebben vaak te maken met belemmering van hun maatschappelijke carrière, het zogeheten ‘glazen plafond’. Wat is dat?

“Daar wordt verschillend tegenaan gekeken. Er zijn nog steeds barrières. Ik vind dat, ook in de top van bedrijven en organisaties, vrouwen en mannen vertegenwoordigd moeten zijn. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat daar niet meer op gelet hoeft te worden maar dat alleen de capaciteiten tellen.”

Strijders voor vrouwenrechten menen dat er een gelijke verdeling van functies tussen vrouwen en mannen binnen beroepen moet zijn. Hoe bereiken we dat? Door positieve discriminatie, dat wil zeggen voorrang voor vrouwen?

“We hebben het dan over een zogenoemd vrouwenquotum. Ik ben daar niet zo’n voorstander van omdat ik denk dat vrouwen met capaciteiten toch wel naar boven komen. Waar ikzelf actief ben binnen organisaties blijkt dat er telkens voldoende gekwalificeerde vrouwen beschikbaar zijn. Positieve discriminatie gaat meer van binnenuit om ervoor te zorgen dat een organisatie een goede afspiegeling is van de samenleving. Dat betekent dat een vrouw bij gelijke capaciteiten de voorkeur heeft, dus niet dat mannen niet hoeven te solliciteren.”


Wat denken jongeren hierover? 

“De huidige generatie denkt daar gelukkig in positieve zin over. Helaas is dat niet overal op de wereld zo. Maar ook in Nederland valt er nog wel wat te doen.”

Wat doet de gemeente Doetinchem op 8 maart?

“Zelf doen we niets, maar we proberen wel er de aandacht op te vestigen. Er is een lokaal initiatief onder leiding van Emma Nieuwenhuis waarbij het gaat om vrouwen met diverse etnische achtergronden, zowel autochtoon als allochtoon. Ik ga daar op zaterdag 7 maart naartoe en de gemeente levert ook een bescheiden financiële bijdrage.”

(tekst: Bert Vinkenborg)


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden