Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)

In gesprek met de burgemeester: Bombardementen 1945

Burgemeester, vlak voor de bevrijding van de stad werd Doetinchem op 19, 21 en 23 maart 1945 door de geallieerden gebombardeerd. Wat heeft dat met de stad gedaan?

“Het heeft heel veel leed veroorzaakt. Des te schrijnender was dat de bommen door geallieerde vliegtuigen waren gegooid. Na de oorlog zijn veel historische beschouwingen gehouden, maar naar de sociaal-maatschappelijke impact van de bombardementen is relatief weinig onderzoek gedaan.”

Is het karakter van de stad door de wederopbouw veranderd?

“Tot ver in de jaren ’50 maakte Doetinchem nog een gewonde indruk. Ondanks de wederopbouw is nog steeds zien dat Doetinchem een oude stad is. Je kunt hier ook zien dat er vanuit een bepaalde wederopbouw structuur is gebouwd. Het zou zonde zijn als die architectuur weer verloren zou gaan. Ik vind die verschillende invloeden wel mooi. In het stadsmuseum kun je aan de maquette van de binnenstad nog zien hoe de stad er voor de oorlog uitzag.”

Er is vaak kritiek geuit op de naoorlogse nieuwbouw in de binnenstad. Is die terecht?

“Ik ben blij dat Doetinchem geen museumstad is; er zit leven in. Over architectuur zal altijd wel verschil van mening blijven bestaan.”

Hoe kunnen de bombardementen en de gevolgen ervan zichtbaar gemaakt worden voor bezoekers van de stad?

“De laatste jaren is er wel een wens om daar wat aan te doen. Dat zal eerstdaags tot een besluit moeten leiden.Een zichtbare herinnering die passendmoet zijn om de herinnering aan de bombardementen en de nagedachtenis van de slachtoffers levend te houden.”

Wanneer worden de bombardementen en de slachtoffers ervan herdacht?

“Zoals ieder jaar worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei herdacht. Behalve op die dag herdenken wij al enige jaren op 21 maart de bombardementen van de stad met een speciale herdenkingsdienst in de Catharinakerk. Die datum en het tijdstip zijn zo gekozen omdat toen in 1945 het grote bombardement van Doetinchem plaats vond. De herdenking gaat uit van Catharina Cultureel met muziek en toespraken. In de avond van dezelfde dag is vanaf 20.00 uur een concert in schouwburg Amphion dat door de gemeente wordt aangeboden. Bezoekers kunnen dat bijwonen voor een bescheiden bedrag van 5 euro per persoon inclusief een drankje, garderobe en vrij parkeren. De uitvoerenden zijn het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen met een 130-koppig gemengd koor. Dit orkest wordt tot de top van de amateurorkesten in Nederland gerekend. Ter ere van 75 jaar vrijheid en haar veteranen biedt de gemeente Doetinchem speciaal voor haar inwoners op zaterdag 4 april een Anjerconcert aan, uitgevoerd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Ook hiervoor is de entree maar 5 euro.”

NASCHRIFT Op het moment van het bovenstaande interview waren de ernst en de omvang van de Corona-epidemie en wat die voor Nederland zou betekenen nog niet duidelijk. Door de meest recente ontwikkelingen zijn de herdenkingen wegens het besmettingsrisico helaas afgelast.

Lees ook

Meer berichten