Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (foto: Bert Vinkenborg)
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (foto: Bert Vinkenborg) (Foto: Bert Vinkenborg)
Coronavirus

'Het heeft geen zin bij de pakken neer te gaan zitten'

Vanwege de coronacrisis sprak verslaggever Bert Vinkenborg uitgebreider dan normaal met de burgemeester van Doetinchem, Mark Boumans. Vanzelfsprekend is corona ook het gespreksonderwerp.

door Bert Vinkenborg

Burgemeester, tijdens een crisis heeft de burgemeester bijzondere bevoegdheden en moet hij in actie komen. Wat betekent dat concreet? 

“We hebben het eigenlijk over een nationale crisis. Het crisismanagement is direct opgeschaald naar regionaal en rijksniveau. Dat betekent dat een burgemeester van een deel van zijn bevoegdheden wordt ontheven en dat voelt voor mij raar aan. Bepaalde besluiten moeten nu genomen worden in afstemming met Ton Heerts, de burgemeester van Apeldoorn. Over sommige dingen mag ik niet beslissen. Ik kom net terug uit Apeldoorn. Een van de onderwerpen daar was de huisvesting van dak- en thuislozen en de inzet van politie.”

Is er een Corona Crisisteam en wie maken daar deel van uit? 

“We hebben een regionaal team waarvan ik als burgemeester deel uitmaak. Het gebied beslaat de Achterhoek, een stuk Liemers en een deel van de Veluwe. Dat team komt een keer per week bij elkaar; ik kom er nu net vandaan. Verder hebben we een gemeentelijk team dat bestaat, behalve uit mijzelf, de wethouder volksgezondheid Jorik Huizinga, de gemeentesecretaris, een hoofdambtenaar en een notulist. Wij houden ook verbinding met Buha en Buurtplein. De onderwerpen zijn heel divers. Het kan over de weekmarkt, de scholen en tal van andere zaken gaan. Verder zijn alle wethouders goed aangehaakt en stemmen we veel af.”

Wat staat op de agenda van het crisisteam voor de komende tijd? 

“Wat er nu gebeurt hebben wij nog niet eerder meegemaakt. Veel dingen zijn ongrijpbaar en onvoorspelbaar. Dit kan lang gaan duren, waarschijnlijk langer dan tot 6 april; de termijn die tot nu toe wordt aangehouden. Hoe de agenda er exact uit gaat zien weten we dus ook nog niet”

Wat doet de gemeenteraad in een situatie als deze? 

“De crisisstructuur is nu leidend, maar er moet wel verantwoording achteraf afgelegd worden bij de raad. De raad komt donderdag 26 maart nog wel bijeen om een paar zaken te beslissen die onder tijdsdruk staan. Er is dan geen publiek bij. De vergadering kan digitaal live gevolgd worden Heel veel acties gebeuren nu al digitaal.”


Ondernemers worden door deze crisis hard getroffen. Wat kan de gemeente doen om hen overeind te houden? 

“De impact op ondernemers is onmiskenbaar groot. Veel zeggen het wel drie à vier weken vol te kunnen houden, maar daarna wordt het echt wel zorgelijk. Wij denken er nu al over na wat de gemeente kan doen.”

Veel toekomstverwachtingen en daarmee verbonden beleidsplannen komen op losse schroeven te staan. Is het tijd voor nieuw beleid? 

“Je mag ervan uitgaan dat een aantal zaken dit jaar anders gaat lopen. Er valt een toename van bijstandsaanvragen te verwachten, terwijl wij juist van het tegenovergestelde uitgingen. Ook komen er nu al minder bouwaanvragen binnen.”

Ontstaat er achterstand in de werkzaamheden in het gemeentehuis? 

“De meeste ambtenaren werken al thuis. Maar er zijn een aantal dingen die we in het gemeentehuis moeten blijven doen. We zien wel een verschuiving. Minder ruimtelijke en meer maatschappelijke zaken. In het stadhuis kan men alleen nog op afspraak terecht.”

Waar kunnen inwoners terecht met hun vragen? 

“Het centrale nationale informatiepunt blijft het RIVM waar de burgers met alle vragen terecht kunnen. Zoveel mogelijk digitaal en niet bellen.”

Is Doetinchem vitaal genoeg om deze crisis te doorstaan? 

“Je ziet nu gewoon de vitaliteit van onze samenleving. Er ontstaan al veel initiatieven. Het heeft geen zin bij de pakken neer te gaan zitten.”
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden