Besloten Inspiratievieringen op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag in de St. Martinuskerk


Foto:

Besloten Inspiratievieringen op Goede Vrijdag en Eerste Paasdag in de St. Martinuskerk

Gaanderen - De Locatieraad en Pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap Gaanderen willen de mogelijkheid bieden om de Goede Week en Pasen op gepaste wijze te beleven vanuit de vertrouwde St. Martinuskerk. "Daartoe bieden wij een tweetal besloten  inspiratievieringen aan vanuit de St. Martinuskerk, die uitgezonden worden via www.kerkomroep.nl  Martinuskerk Gaanderen."

Deze vieringen kunnen niet bezocht  worden. 

De vieringen worden verzorgd door twee lectoren en enkele leden van de pastoraatgroep.

Via www.kerkomroep.nl  Martinuskerk Gaanderen, kunt u deze en andere vieringen altijd terugluisteren.

Omdat van deze viering ook beelden gemaakt zijn, kunt u het ook terugzien.

Goede Vrijdag

Vrijdag 10 april om 19.00 uur: Goede Vrijdagviering met Kruisverering. Aan de hand van de kruiswegstaties worden het lijden en de dood van Jezus Christus herdacht. De teksten die uitgesproken worden, zijn aangepast aan onze tijd. 

1 e  Paasdag 

Zondag 12 april om 10.00 uur: Inspiratieviering Hoogfeest van Pasen. We kunnen luisteren naar het Evangelieverhaal, gebeden en teksten die de blijde boodschap van de Verrijzenis van de Heer Jezus Christus verhalen. Daarbij bieden we feestelijke muzikale intermezzo’s aan, verzorgd door Ben Simmes samen met drie zangers van het Gemengd Koor.

Na de Inspiratieviering op Eerste Paasdag worden de kerkklokken geluid, ter ere van het Paasfeest, het feest van de Verrezen Heer. De kerk is dan open van 11.00 tot 13.00 uur voor persoonlijk gebed, waarbij het  ALLERHEILIGSTE IS UITGESTELD

Meer berichten