Achterhoek Younited als platform Talentonwikkeling verder in Achterhoek in Beweging


Foto: nvt

Achterhoek Younited als platform Talentonwikkeling verder in Achterhoek in Beweging

REGIO - Het creëren van een veilige en optimale ontwikkelomgeving, waarin Achterhoekse kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen, is een belangrijk doel van Achterhoek in Beweging. Dit valt onder het thema ‘Talentontwikkeling’.

Door toevoeging van Achterhoek Younited aan Achterhoek in Beweging kan dit doel verder gerealiseerd worden. De stichting Achterhoek Younited wordt over enige tijd opgeheven. De merknaam Achterhoek Younited blijft wel bestaan en gaat door als platform binnen Achterhoek in Beweging.

Het gedachtegoed van Achterhoek Younited wordt volledig binnen Achterhoek in Beweging opgenomen. Dat betekent dat jongens en meisjes in de Achterhoek de kans krijgen zich te ontwikkelen in een veilige omgeving dicht bij huis. Door hier op in te zetten voelen jonge sporters minder de noodzaak om de regio uit te gaan. Ze worden uitgedaagd en geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen. Dat staat centraal bij talentontwikkeling.

Projecten voor Talentontwikkeling

Inmiddels is de uitvoeringsagenda 2020 - 2024 voor het thema talentontwikkeling in het Achterhoeks Sportakkoord ook klaar. Het Gelders model vormt hierin de rode draad. In het uitvoeringsplan zijn vijf projecten beschreven. Projecten worden in nauwe samenwerking met Topsport Gelderland opgepakt.

Zo wordt er één keer in de twee jaar een symposium gehouden om kennis te delen rondom vaardig bewegen, talentherkenning, -identificatie en -ontwikkeling. Ook wordt een talentclubnetwerk Achterhoek opgezet, bestaande uit talentacademies en ambitieuze sportverenigingen voor kennisdeling en kennismaking met elkaars sport.

Het talentprogramma Achterhoek Younited richt zich op het verbeteren van de topsportleefstijl met onder meer topsportlessen binnen het onderwijs en talentcafés in de regio. Ook voor ouders, trainers/coaches en het onderwijs is er aanbod binnen dit programma. Met het Inspiratieplan wordt, in samenwerking met Topsport Gelderland, het project Toppers bij jou op school onder de aandacht gebracht. En tot slot volgt dit jaar onderzoek naar het opzetten van een Talent Kids Academie voor kinderen van 9 tot 12 jaar.

Een ambitieus en mooi plan

George de Jong, voorzitter van de stichting Achterhoek Younited, bekijkt de plannen voor 2020 - 2024 met een tevreden gevoel. “Geef ook de jeugd in de Achterhoek een eerlijke kans hun talent te ontdekken en te ontwikkelen door dit gezamenlijk regionaal te stimuleren en organiseren. Daag ze uit! De afgelopen jaren hebben we daarin stappen kunnen zetten. Heel goed om te zien dat ons gedachtegoed nu door Achterhoek in Beweging wordt overgenomen en door ontwikkeld”.

Ook Ruth Mijnen, wethouder bij gemeente Montferland en verantwoordelijk voor het thema Talentontwikkeling bij Achterhoek in Beweging, is blij met het uitvoeringsplan. “Een ambitieus en mooi plan dat heel goed past bij de regionale functie van Achterhoek in Beweging. Talentontwikkeling fungeert hierbij als regionale loketfunctie en wij als acht Achterhoekse gemeenten dragen hier graag aan bij omdat wij vinden dat ook de sporters die boven het maaiveld uitsteken de kans moeten krijgen om zich dichtbij huis te ontwikkelen.’’

Op 1 januari is Geeke Barmentloo gestart als coördinator Talentontwikkeling bij Achterhoek in Beweging. In de komende periode wordt de uitvoeringsagenda gepresenteerd. (Ex-)topsporters die nu ambassadeur zijn bij Achterhoek Younited, worden gevraagd als supporter van Achterhoek in Beweging.

Meer berichten