Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

Coronatijd: Samenwerken en handhaven

Burgemeester, de coronacijfers vertonen een dalende trend maar we weten niet of die doorzet of dat er misschien nog een tweede golf komt. Als dat het geval zou zijn is Doetinchem daar dan op voorbereid?

“Vanuit de rijksoverheid wordt daar in ieder geval wel over nagedacht. Op lokaal niveau zien wij ook wat de effecten van de crisis zijn en die raken bijna alles wat de gemeente doet.”

Welke nieuwe problemen komen (dan) op ons af?

“Waar ik zorgen over heb, is wat er gebeurt als we teugels hebben laten vieren en die weer opnieuw moeten aantrekken. Hoe zullen de mensen daarop reageren? Hoe dan ook, wij zullen wel moeten handhaven.We merken nu al dat met de versoepeling van de regels het accent nog meer komt te liggen op handhaving. Wat mag wel? En wat mag niet? Dat is niet in alle gevallen meteen duidelijk. We proberen daarom vooraf met (belangen)verenigingen, brancheorganisaties en besturen in gesprek te gaan en te zoeken naar wat kan en past binnen de regels. Met de horeca in de binnenstad overleggen we bijvoorbeeld hoe zij straks weer goed open kunnen. Want we willen er wel voor zorgen dat er geen tweede golf komt. Daarom doen we ook een beroep op alle inwoners om zich aan de regels te blijven houden. Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt zetten we samen stappen vooruit. Een belangrijke oproep daarbij vind ik: Vermijd drukte. Met mooi weer zien we het op verschillende plekken te druk worden. Als gemeente zoeken wij naar een methode om de mensen ook dan te blijven overtuigen.”

Handhaving is een middel om besmettingen te voorkomen. Hoe zwaar is het beroep dat op onze handhavers wordt gedaan?

“Er is in de afgelopen periode meer dan normaal ingezet op handhaving en toezicht in de openbare ruimte, ook qua menskracht. Dat kan soms ten koste van de normale handhaving gaan. Gisteren (10 mei, red.) zijn voor het eerst bekeuringen uitgedeeld.”

Gaat dat ten koste van de normale politietaken? 

“Je moet verschil maken tussen Boa’s en politie. Voor de Boa’s zijn het meer de normale taken, voor de politie komt het bovenop hun normale werk. In de afgelopen periode zijn wel enkele tientallen bekeuringen uitgedeeld. Toch valt het hier in het oosten nog mee in vergelijking met sommige andere plekken in Nederland.”

Een kwalijk bijverschijnsel in crisistijd is het fenomeen nepnieuws. De sociale media staan er bol van. Hebben wij daar in Doetinchem ook last van?

“Er is kennelijk een satirische nieuwssite die het nodig vond het verhaal te verspreiden dat Boa’s bekeuringen hadden uitgedeeld wegens een erehaag bij een uitvaart en dat met mijn instemming. Dat was complete onzin, maar het bericht werd intussen wel door semi-serieuze media gekopieerd. Via de sociale media kwamen daar veel verontwaardigde reacties en scheldkanonnades op.”

Hoe reageerde u op dat nepnieuws?

“Ik heb contact met de verspreider van het verhaal opgenomen en met enige nadruk verzocht het te verwijderen. Dat is toen ook gedaan.Daarnaast hebben we mensen die verontwaardigd waren uitgelegd dat het nepnieuws was. Wij hopen dat dit niet meer gebeurt, maar blijven er wel scherp op.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden