Onder meer de Gruitpoort is aangesloten bij het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. Op de foto Waylon in de Gruitpoort tijdens Djazzvibes vorig jaar.
Onder meer de Gruitpoort is aangesloten bij het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. Op de foto Waylon in de Gruitpoort tijdens Djazzvibes vorig jaar. (Foto: Roel Kleinpenning)

Culturele oproep aan Achterhoekse gemeenten en provincie

Doetinchem - Hoe houden we een samenleving leefbaar waar contact tussen mensen ontmoedigd moet worden en anderhalve meter afstand gehouden moet worden. 

De Cultuurcoalitie van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek (Achterhoek Toerisme, Boogie Woogie, DRU Industriepark, Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers, Gruitpoort/Cultuurbedrijf Doetinchem) heeft een oproep gestuurd naar de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland.

"Al die culturele coronaproof initiatieven laten zien wat dat voor de samenleving kan opleveren. Maar er kan ook heel veel niet nu. Geen festivals, geen grote voorstellingen. En pijnlijk genoeg hebben juist de instellingen die het is gelukt vooral op publieksinkomsten te leven, het nu het moeilijkst. Terwijl cultuur essentieel is voor het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van de Achterhoek", melden de culturele instellingen.
Met theaters, musea, filmhuizen, poppodia, bibliotheken, erfgoedlocaties maar ook met een breed netwerk voor talent- en creativiteitsontwikkeling in het onderwijs, het sociaal domein en het bedrijfsleven, heeft de Achterhoek een rijk cultureel voorzieningenniveau. "Dat doen we met een stevige culturele infrastructuur en werkgelegenheid voor velen. Die inbedding is essentieel. Voor de regionale spreiding, maar ook voor krachtig cultureel opdrachtgeverschap en een creatief ondernemersklimaat. Dat is ook de kern van het Landelijk cultuurbeleid 2021-2024. Maar sinds dit voorjaar is alles anders. Als er niks gebeurt zal er in de Achterhoek ook een culturéle kaalslag plaatsvinden, met effect op andere sectoren. En wat weg is, komt niet meer terug. Tenzij we de handen ineen slaan."

"Het zal anders worden dan nu, maar met een integrale, regionale visie kunnen we cultuur beschikbaar houden, voor iederéén. Dit is dus hét moment om te investeren in zo’n Achterhoekbrede aanpak.Dat vraagt van de pluriforme culturele sector in de Achterhoek om over instellingsschaduwen heen te stappen en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking, gebruik makend van elkaars sterke punten en van de vele lokale culturele initiatieven en creatieve zzp’ers en makers.
En het vraagt van de Achterhoekse gemeenten om tot een integrale visie op onze culturele infrastructuur te komen en de eigen gemeentegrenzen als onderdeel van de Achterhoek te zien."
De provincie Gelderland heeft inmiddels 10 miljoen beschikbaar gesteld voor steun aan al haar gemeenten, over alle sectoren heen. En instellingen kunnen voor leefbaarheidsinitiatieven tot 10.000 euro bij de provincie aanvragen. "Beide vormen van steun zijn zeer welkom, maar niet genoeg om cultuur haar werk te laten doen. Wij roepen op zo snel mogelijk sámen te werken aan een integrale Achterhoekse aanpak.
Daarom vragen wij de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland het volgende:

1.Erken de waarde van cultuur voor leefbaarheid en een innovatief ondernemersklimaat. Omdat nu investeren een ongekende multiplier op lange termijn oplevert.

2.Sla als colleges de handen ineen en vraag uw raads- en statenleden dat ook te doen. Zodat er draagvlak ontstaat voor een Achterhoekbrede aanpak om samen tot een toekomstbestendige infrastructuur te komen en een culturele kaalslag te voorkomen.
3.Denk in netwerken. Kom samen met de sector tot een integrale visie op wat nu nodig is. Cultureel ondernemers zijn bij uitstek in staat hun creativiteit om te zetten in nieuwe structuren en nieuwe perspectieven. Maak daar gebruik van.


Om de Achterhoek leefbaar te houden en voor een stevig vestigingsklimaat te zorgen, zullen we schouder aan schouder moeten staan. En als we dat érgens kunnen, is het hier."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden