Statenvergadering over gebiedsagenda Achterhoek

Regio - Provinciale Staten praten op 10 juni over de acht gebiedsagenda’s en het beschikbaar stellen van 9,5 miljoen euro voor de Gebiedsagenda Achterhoek. 

Provincie Gelderland werkt sinds deze coalitieperiode met gebiedsagenda’s met vier principes: wederkerigheid, maatwerk, integraal en uitvoeringskracht. De staten beslissen over in totaal 9.573.256 euro. Hiervan is 9.423.256 euro bestemd voor de gebiedsagenda Achterhoek en 150.000 euro voor algemene kosten van de gebiedsagenda’s. 

Voorafgaand aan de Statenvergadering zijn er twee bijeenkomsten voor oordeelsvorming waar inwoners kunnen inspreken. De eerste gaat over de Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas. Gedeputeerde Staten vragen om in te stemmen met de nota van zienswijzen. Hiermee komt de weg vrij voor een pakket aan maatregelen gericht op waterveiligheid, te realiseren voor 2028.

De tweede bijeenkomst gaat over de afwegingen voor behoud of kap van bomen langs wegen. Gedeputeerde Staten hebben deze op vier punten aangescherpt. Hierover gaat het overleg. Daarnaast wordt de koersnotitie Bomen en Bos voor een Gaaf Gelderland besproken. Er komen gesprekken met stakeholders over deze notitie. De definitieve uitgangspunten komen terug in het beleidsprogramma Biodiversiteit. 

Inwoners van Gelderland kunnen bij deze bijeenkomsten inspreken. Aanmelden kan bij de Griffie voor maandag 8 juni, 12.00 uur.
Tel: 026 - 026 359 91 34 E-mail: griffie@gelderland.nl.

Voor meer informatie: Marleen Kruitwagen, woordvoerder Provinciale Staten, 06 – 52 80 20 93 of m.kruitwagen@gelderland.nl 

If you would rather not receive future communications from Provincie Gelderland, let us know by clicking here.

Provincie Gelderland, Postbus 9090, Arnhem, Gelderland 6800 GX Netherlands

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden