Nieuwe Kronyck is uit


De St. Martinuskerk in Wijnbergen.
De St. Martinuskerk in Wijnbergen. (Foto: )

Nieuwe Kronyck is uit

Doetinchem - Kerkje in Wijnbergen sluit na bijna 300 jaar de deuren. In de nieuwe Kronyck, die de afgelopen week verscheen, wordt de sluiting van de St. Martinuskerk in Wijnbergen belicht.

Het kerkje is een Doetinchems monument, dus zal ongetwijfeld een andere bestemming krijgen. Het gebouw is nauw verbonden aan de ontwikkeling van de katholieke geloofsbeleving in deze regio. Co Roording schreef er een artikel over waarbij de historie van de katholieken in deze regio uitgebreid aan bod komt.

In hetzelfde nummer een sfeerverhaal over ijspret op Obbinkshei in tijden dat er nog heel koude winters waren en de ondergelopen heide aan de Halseweg in Zelhem/Halle een plek van plezier was. Betty Blikman vond een artikel in de Graafschap-Bode van 17 januari 1914, dat daar met veel elan over verhaalt.

In Gaanderen werd onlangs een informatiebord geplaatst op de hoek Hogeweg-Watertapweg-Binnenweg. Het bord herinnert aan de vroegere Ganderense molens en de geschiedenis van het Mullepad, waar zowel een korenmolen als een watermolen heeft gestaan. Harry Krul vertelt over dit pad, dat een van de bekendste wandelpaden rond Gaanderen is.

En voor wie veel herinneringen heeft aan vroegere tijden: Jan Berends haalt er een paar op. Over eieren en groente halen bij Hanne, Hendrik en Opoe bijvoorbeeld.

We leven momenteel in een tijd van een grote pandemie. Gerry Arendsen haalt ook vroegere pandemieën en epidemieën naar boven, die zoveel mensenlevens hebben gekost.

Marcel Pelgrom wist de bijzonderheden te achterhalen rondom raadselachtige onroerend-goed-transacties in het centrum van Doetinchem.

Doetinchemmer Jan Stap, die onlangs overleed wordt herdacht in een In Memoriam.

En we gaan met het trammetje van Laag Keppel via Doetinchem naar Gaanderen, waarbij de schrijver Velderman beschrijft wat er in dat jaar 1914 allemaal te zien was onderweg.

Rob van Dongen vertelt in artikel drie van een serie over de pabo’s in Doetinchem en de lange weg naar Iselinge. En voor wie zich hem nog kan herinneren: Hans Kox, componist en directeur van de Doetinchemse Muziekschool wordt belicht door Tom van Deutekom.

Kronyck is verkrijgbaar bij boekhandel Raadgeep en Berrevoets en het Doetinchemse Stadsmuseum, bij Drogisterij DEO in Gaanderen en de Read Shop in Zelhem.

Meer berichten