Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Video vergaderen

Burgemeester, voorlopig is er een eind gekomen aan raadsvergaderingen zoals wij die kenden. Er wordt nu vanaf het beeldscherm vergaderd. Wat zijn de opvallende verschillen tussen vroeger en nu?

“Laat ik vooropstellen dat het hier van meet af aan goed heeft gewerkt. Er zijn weinig gemeenten die het zo goed gedaan hebben als wij. Om ons heen hebben wij voorbeelden gezien waarbij het niet zo goed functioneerde. In het echt vergaderen is natuurlijk leuker dan via de video."

Het lijkt eendimensionaal. Het plaatje is er wel maar het mist diepte. Hoe ervaart u dat zelf?

“Er gaat wat verloren bij het video vergaderen; emoties, gebaren. Het zou voor de gemeenteraad goed zijn als we elkaar weer kunnen zien, ruiken en voelen. Maar ik kan mij ook voorstellen dat een aantal vergaderingen blijven zoals nu.”

U bent niet alleen voorzitter van raadsvergaderingen maar neemt ook deel aan diverse andere. Hoe gaat dat daar?

“Voor een vergadering van de Verenigingvan Nederlandse Gemeenten VNG zit ik toch al gauw een uur of vier in de auto. In termen van tijd is video vergaderen dan pure winst. Voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hebben we in het begin nog fysiek vergaderd, maar zijn na een paar keer ook overgeschakeld naar digitaal en dat werkt prima.”

Emotie is een belangrijk onderdeel van een debat. Is die er nog wel?

“Emoties komen natuurlijk niet zo uit de verf vanuit een home office van achter het scherm.”

Niet tot ieders vreugde duurden raadsvergaderingen vroeger soms tot diep in de nacht. Is dat nu anders?

“Onze laatste videoraadszitting op donderdag 28 mei duurde tot een uur ’s nachts. Ik weet niet hoe laat het zou zijn geworden als het een fysieke vergadering was geweest.”

Wordt er nog wel geïnterrumpeerd?

“Interrupties zijn er nog wel, maar altijd via de voorzitter. Inbreken in het debat kan niet meer zo makkelijk.”


Wat wordt het vergaderen van de toekomst?

"Wij zijn vorige week weer begonnen ons in het gemeentehuis in te stellen op fysieke vergaderingen. Wel met inachtneming van bepaalde regels zoals het afstand houden. Er kunnen nu 24 personen in de raadszaal. Als de raad met inbegrip van het college en de griffie op volle sterkte is dan zijn we met 39 personen. De raadsleden die niet meteen aan bod zijn, bevinden zich dan buiten de raadszaal in afwachting van hun beurt of een stemming."

Is er iets positiefs aan deze crisis?

“Wat ik goed vind, is dat wij minder reizen. Video vergaderen is efficiënter dan fysiek, maar er zal altijd behoefte blijven bestaan aan fysiek vergaderen. Voor de toekomst is naar mijn mening video vergaderen voor een deel een goede mogelijkheid. Video telefonie als uitbreiding en verbetering van het gewone telefoneren zie ik als een echt winstpunt voor de toekomst.”


(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten