Gezamenlijke aanpak huiselijk geweld


Vlnr Janneke Rensink, Bart Ruesink en Erik Nibbing. (foto: Roel Kleinpenning)
Vlnr Janneke Rensink, Bart Ruesink en Erik Nibbing. (foto: Roel Kleinpenning) (Foto: Roel Kleinpenning)

Gezamenlijke aanpak huiselijk geweld

Doetinchem - “Bij een melding van huiselijk geweld kunnen we als politie niet altijd iets doen omdat de slachtoffers geen aangifte doen of omdat er niet voldoende bewijs is”, vertelt Bart Ruesink, senior Zorg en Veiligheid politie Achterhoek West. “We hebben daarom een projectplan gemaakt om te kijken wat we samen met andere instanties kunnen doen om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk hulp komt bij incidenten. Ook hebben we een e-mailadres in het leven geroepen om de drempel voor een melding te verlagen.”

door Carla van der Meer

“Samen met Janneke Rensing, wijkagent Overstegen en Muziekbuurt, heb ik overleg gehad om iets te doen aan de meldingen van incidenten van huiselijk geweld in de wijk Overstegen, zegt Ruesink. “We weten dat het geweld doorgaat, maar als politie kunnen we soms weinig betekenen. Daarom zijn we in 2019 gestart met het projectplan HG 7002, de postcode van de wijk Overstegen. We draaien in deze wijk een pilot om te zien wat wel en wat niet werkt. Ook hebben we overleg gehad met andere instanties waaronder Veilig Thuis, Sité Woondiensten en Buurtplein. Samen hebben we gekeken waar we tegenaan lopen en hoe er zo snel mogelijk hulp komt en hoe we de burger zover krijgen dat hij of zij huiselijk geweld meldt. Een slachtoffer heeft vaak een hoge drempel om te melden.”

“Er is voor de wijk Overstegen gekozen als pilot omdat deze wijk er in de regio Achterhoek West uitspringt op het gebied van het aantal meldingen van huiselijk geweld”, laat Rensing weten. In 2018 waren er 76 meldingen en in 2019 waren dat er 71. Overstegen is een kwetsbare wijk met veel sociale huurwoningen en flats. Sommige mensen vinden het lastig om huiselijk geweld te melden omdat er soms ook al andere problemen spelen.”

Om de drempel te verlagen is er een e-mailadres in het leven geroepen. “De meldingen die binnenkomen worden vertrouwelijk behandeld”, laat Ruesink weten. “Het is belangrijk om zo snel mogelijk bij mensen achter de deur te komen en te zorgen dat er hulp komt.”

Sinds januari is er een tweewekelijks overleg met de politie, Sité Woondiensten en Buurtplein om nieuwe incidenten van huiselijk geweld met elkaar te bespreken. “We delen informatie met elkaar om een stap te kunnen maken”, geeft Ruesink aan. “Sité en of de jeugd- en gezinscoaches van Buurtplein kijken of er hulp nodig is. We hopen dat dit kan helpen.”

“We hopen zo dat we sneller signalen krijgen van huiselijk geweld en dat we strafbare feiten kunnen voorkomen”, laat Rensing weten. Er worden flyers opgehangen in de wijk. “We gaan de komende weken zien of hierop gereageerd wordt”, zegt Ruesink. “We hopen zo meer huiselijk geweld incidenten in beeld te krijgen. Ieder incident dat we kunnen tackelen is er één.” De pilot loopt tot eind dit jaar.

Melden kan via politie op 112 of Veilig Thuis via 0800-2000 en voor de inwoners van Overstegen via: meldhuiselijkgeweld@outlook.com.”

Meer berichten