Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Evenementen

Burgemeester, evenementen waren de trekpleister van de binnenstad. Daar is een streep doorgezet en er is nog geen zicht op hervatting. Kunt u daar al wat meer over zeggen? 

“Vanaf Pasen tot de herfstvakantie hadden we een redelijk volle evenementenkalender. Evenementen die zowel voor Doetinchemmers als voor bezoekers van buiten de gemeente bestemd waren. Door de coronacrisis is daar een onderbreking in gekomen en dat is heel jammer. Vanaf 1 juli is het toegestaan om – onder voorwaarden – met grotere groepen mensen bij elkaar te komen. Evenementen die de komende maanden gepland staan, kunnen daarom zelf besluiten of ze met deze versoepeling hun evenement aangepast door kunnen laten gaan."

Evenementen zijn niet allemaal hetzelfde in termen van publieksaantallen en benodigde ruimte. Kan daar geen onderscheid in gemaakt worden? Wat mag wel en wat niet.

“Alles wat met vermaak samenhangt, ligt op dit moment onder een vergrootglas. Niet alle evenementen zijn hetzelfde. Naar mijn mening moeten we mogelijk maken wat nog wel kan, zeker nu de maatregelen versoepeld zijn. We denken daarin graag mee met de organisatoren. Gelukkig heeft het kabinet daartoe nu ook besloten."

We doen heel erg ons best de middenstand in Doetinchem weer aan het draaien te krijgen. Evenementen zouden daarbij kunnen helpen. Wat kan de gemeente bijdragen?

“Evenementen trekken altijd extra publiek. Met de versoepeling vanaf 1 juli zijn er misschien weer wat meer mogelijkheden. Als gemeente blijven we natuurlijk wel verantwoordelijk voor het handhaven van de coronamaatregelen. We proberen dat in goed overleg te doen met organisatoren en bijvoorbeeld Binnenstadbedrijf Doetinchem.”

Als het om ruimte gaat hebben we in Doetinchem wat te bieden. De Bleek, de Oude IJssel, het plein voor het stadhuis, het Simonsplein. Daar moet toch wat mee te doen zijn zonder dat mensen elkaar in de nek hijgen?

“Voor evenementen op niet overdreven grote schaal is er best wel ruimte. Bijvoorbeeld op het plein voor het stadhuis dat daar ook eigenlijk voor bestemd is.”

Is dit een onderwerp waarover in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland regelmatig gesproken wordt?

“Binnen de veiligheidsregio is dit bijna wekelijks een gespreksonderwerp.”

Hoeveel heeft de gemeente hierover te zeggen?

“Als gemeente hebben wij er wel wat over te zeggen, maar de voorzitter van de veiligheidsregio bepaalt uiteindelijk of iets wel of niet kan. Door de versoepeling kan echter vanaf 1 juli weer veel meer, ook zonder zijn toestemming”

Hoe gaat het nu verder?

“Ik denk dat we 2020 voor grotere evenementen voor het grootste deel als een verloren jaar moeten beschouwen. Bij de evenementen die mogelijk wel doorgaan zijn we op 1,5 meter afstand van elkaar en ontkom je niet aan een aangepast programma. Dat geeft toch een andere sfeer. Ik hoop van harte dat volgend jaar onze prachtige evenementen weer op normale wijze kunnen doorgaan. En dan denk ik niet alleen aan de grotere evenementen, maar bijvoorbeeld ook aan de kermis in onze dorpen."

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten