Doetinchem krijgt een kinderraad


Vlnr: Rosa Giesen, Kinderburgemeester Juliëtte en burgemeester Mark Boumans. (foto: Bert Vinkenborg)
Vlnr: Rosa Giesen, Kinderburgemeester Juliëtte en burgemeester Mark Boumans. (foto: Bert Vinkenborg) (Foto: Bert Vinkenborg)

Doetinchem krijgt een kinderraad

Doetinchem - In november 2019 werd de eerste kinderburgmeester gekozen. Juliette Fijten, in de zomervakantie wordt ze 11 jaar, leerling van de Canadaschool en op de drempel van groep 7 naar groep 8, viel toen de eer ten deel die functie te bekleden.

door Bert Vinkenborg

Bij een burgemeester hoort ook een raad en daarom komt er nu ook een kinderraad. Rosa Giesen van GemeenteBelangen Doetinchem diende een voorstel in, dat door de raad van 9 juli unaniem werd aangenomen.

Volgens de kenners van de raadshistorie is zo’n initiatiefvoorstel een unicum. Normaal komen raadsvoorstellen namelijk van het college.

Op vrijdagmorgen 10 juli was de raadszaal van het gemeentehuis afgeladen met de hele groep 7 van de Canadaschool die was gekomen om te kijken en te luisteren naar een PowerPointpresentatie van klasgenoot Juliette over haar functie als kinderburgemeester.

Het idee leefde al langer, maar de coronacrisis kwam ertussen. Voordat de kinderraad in kannen en kruiken is, moet er nog heel wat werk verzet worden. Rosa Giesen: “Dit is niet alleen voor de lol. Wij willen als raad graag weten wat er leeft onder de jeugd. Na het zomerreces gaan we met een werkgroep in discussie over hoe aan dit idee vormgegeven moet worden. We streven ernaar om op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, de kinderraad te kunnen installeren."

Elke school

"In principe heeft van elk van de scholen in de gemeente een kind zitting in de kinderraad. We zijn nu bezig te onderzoeken welke scholen hieraan willen meedoen. Tot nu toe heb ik enthousiaste reacties ontvangen. De officiële aankondigingsbrief van de gemeente valt binnenkort bij hen in de bus. Na de zomer komt er nog een brief met een uitnodiging om samen met de andere leerkrachten en de gemeenteraad het plan rond de kinderraad verder uit te werken en zo meer draagvlak en enthousiasme te creëren.”

Geen politiek thema

Is dit initiatiefvoorstel politiek geïnspireerd? Rosa Giesen: ”Ik doe dit vanuit mijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp. Dit is geen politiek thema. Ik vind het gewoon leuk en ik vind het belangrijk dat de kinderen in onze gemeente gehoord worden. Zij denken vaak veel makkelijker dan wij als volwassenen.”

Begin oktober moet de samenstelling van de kinderraad bekend zijn. De kinderraad kan voor ondersteuning terugvallen op de griffie, raadsleden en wethouders voor ondersteuning.

Schoenmaat

Kinderburgemeester Juliette bracht haar presentatie met verve en antwoordde vlot op de talrijke vragen die uit de zaal aan haar werden gesteld. Niet alleen zij maar ook burgemeester Mark Boumans was het mikpunt van vragen uit de zaal.

Een van de meest opvallende kwam van een jongen die wilde weten wat de schoenmaat van de burgemeester is. Als reactie op het antwoord “Maat 45”, had hij zijn weerwoord meteen klaar. “Dat is ook niet veel.” Juliette noemt als motivatie voor het ambt van kinderburgemeester dat ze graag voor een groep mensen staat om hen wat te vertellen. Wil ze over een jaar of twintig misschien een echte burgemeester worden? Het verlegen antwoord: “Ik weet het nog niet, het lijkt mij wel erg druk.”

Meer berichten