Wethouder Henk Bulten.
Wethouder Henk Bulten. (Foto: Bert Vinkenborg)

'Doetinchem blijft groeien'

Doetinchem - Wethouder Henk Bulten vertelt enthousiast over de groei van de woningbouw en de vestiging van bedrijven, maar legt er nadruk op dat dit slechts enkele facetten zijn van de aantrekkingskracht van Doetinchem. Ook werkgelegenheid en leefbaarheid maken daar deel van uit.

door Bert Vinkenborg

Voor de vitaliteit van de gemeente is het van groot belang dat er evenwicht bestaat tussen verschillende elementen. Het besluit over het Meerjaren Perspectief Ontwikkellocaties 2020 is in de Doetinchemse gemeenteraad van 9 juli genomen. Hiermee is het beleidskader voor de toekomst bepaald.

In de raad sprak Henk Bulten, verantwoordelijk voor financiën en grondexploitaties, mede namens Ingrid Lambregts (ruimtelijke ordening) en Maureen Sluiter (economie en bedrijvenpark). Het gaat het niet alleen om kavels die in het bezit van de gemeente zijn. Het meerjarenperspectief is bewust breder gemaakt en gronden die een maatschappelijke impact hebben worden ook in de overwegingen meegenomen.

In de periode 2012 – 2015 vond een herwaardering plaats van de gronden die toen in het bezit van de gemeente waren. Het perspectief was de markt die er na de economische crisis van 2008 beroerd voor stond. “Het doel was de zaken niet voor ons uit te schuiven maar reëel te zijn.”

2.000 woningen

In de periode 2010 – 2019 werden ruim 2.000 woningen gebouwd. Ook in de crisistijd kromp Doetinchem niet zoals in delen van de Achterhoek. Die groeitrend heeft zich blijvend voortgezet. “We hebben nu in Doetinchem te weinig woningen, maar we blijven groeien. Ondanks de aanzienlijke aantallen die in de laatste tien jaar zijn bijgebouwd is dat nog steeds te weinig. Er moeten in de komende jaren nog veel woningen bijkomen.”

Behalve door de gemeente worden ook bouwprojecten gerealiseerd door ontwikkelaars en particulieren. Elke initiatiefnemer moet aan bepaalde regels voldoen zoals onder meer stijl en duurzaamheid. Dat geldt voor iedereen, ook voor de gemeente zelf. De denkwijze over hoe een bouwproject eruit moet zien is volgens de wethouder in de laatste jaren losser geworden. Het gaat er niet meer om wat moet, maar wat kan. Binnen bepaalde grenzen krijgen bouwers veel vrijheid.

Een van de recente gemeentelijke projecten is Iseldoks. Daar waren tot voor kort nog 191 woningen te koop, die nog gebouwd moeten worden. Volgens Bulten is Iseldoks geen winstproject voor de gemeente, maar wel een met een groot maatschappelijk belang. Het A18 Bedrijvenpark was jarenlang een hoofpijndossier waar vrijwel niets verkocht werd. Op dit moment loopt het als een trein. Fase 1 is bijna vol en voor Fase 2 liggen al opties. “De markt is sterk in beweging ten gunste van dit bedrijvenpark. Dat is goed voor de werkgelegenheid voor zowel laag- als midden- en hoogopgeleiden. Na jaren waarin er weinig gebeurd, worden nu ook de stroken grond langs de Bedrijvenweg tussen de wijk Vijverberg en het bedrijventerrein Verheulsweide bebouwd.”

Gedoseerd

Wat is de koers die de gemeente gaat varen? “Wat we geleerd hebben uit de vorige periode na de economische crisis is dat we niet te veel en tegelijk moeten doen. We gaan nu gedoseerd in de markt. Voor het uitgeven van kavels hebben we expertise en capaciteit in eigen huis. Soms één op één met de koper en soms per tender. De projectontwikkelaars en wij, hoewel onze belangen niet per definitie gelijk zijn, staan niet tegenover elkaar. We doen nu veel samen.”

Crisis

De conclusie van de wethouder is dat voor langere tijd de behoeft groter zal zijn dan het aanbod, al blijven er natuurlijk onzekerheden. Een crisis kan in een paar maanden toeslaan en een bouwproject neemt al gauw twee jaar in beslag. Behalve de beschikbaarheid van woningen en bouwpercelen telt de aantrekkingskracht van Doetinchem mee. Wat betekent dit voor de gemeentelijke financiën die het laatste jaar toch een bron van zorg zijn? “In totaal draait Doetinchem verlies op grondexploitatie, zo’n 6,6 miljoen, maar dat was daarvoor een veelvoud. Het financiële tekort slinkt voortdurend, daar sparen we elk jaar voor.”

Bestaat in Doetinchem een voorkeursrecht van koop voor de gemeente? “Dat is geen automatisme. Per geval zal een raadsbesluit genomen moeten worden.” Hoe gaat het verder met de lokale woningmarkt? ”Doetinchem blijft groeien! ”

Meer berichten