Foto: RUKVB

35 miljoen euro Gelderse corona-hulp uitgekeerd

Regio - Provincie Gelderland heeft inmiddels zo’n 35 miljoen euro aan corona-steun uitgegeven. Een groot deel hiervan ging naar de gemeenten, economie, cultuur en toerisme. De steun is toegezegd om gemeenten, organisaties en bedrijven te helpen de gevolgen van de COVID-19 maatregelen op te vangen. 

Na de afkondiging van de maatregelen tegen het corona-virus heeft provincie Gelderland 10 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt. Het leeuwendeel ging naar de Gelderse gemeenten. Vervolgens is alsnog 50 miljoen beschikbaar gesteld als overbruggingsgeld voor vitale sectoren. Inmiddels is daarvan 23,5 miljoen uitgekeerd.

De Gelderse economie kreeg meer dan 17 miljoen euro toebedeeld. Daarvan is veel ingezet voor de ondersteuning van startups van Topfonds Gelderland. Voor de overbrugging van financiële tegenvallers in het Gelders recreatie en toerisme is 4,5 miljoen euro uitgetrokken. Zo kunnen ondernemers met vouchers kennis en expertise inkopen. De cultuursector ontving 7,5 miljoen euro om culturele instellingen en organisaties de kans te geven een klein beetje op adem te komen. Verder hebben de binnensteden en dorpskernen hulp gekregen en kreeg openbaarvervoerbedrijven ondersteuning vanwege het stilliggen van het openbaar vervoer. 

Het steunpakket aan gelden en maatregelen is nog niet helemaal ingezet. Na de zomer komt er een invulling van hulp aan sportclubs en -organisaties, dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen, Gelderland Herdenkt en land- en tuinbouw. 

Inmiddels werkt de provincie hard aan een herstelprogramma, samen met de partners. Na de zomer zal hier meer over bekend worden. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden