Grutstraat omstreeks 1910. Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, collectie Jaap Hoekstra.
Grutstraat omstreeks 1910. Foto: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, collectie Jaap Hoekstra. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, collectie Jaap Hoekstra.

Gratis rondleidingen langs Doetinchemse monumenten door het Gilde

do 9 sep 2021, 11:32 Cultuur

Doetinchem - Op zaterdag 11 september zijn bij het Erfgoedcentrum bijzondere, nog niet eerder getoonde, foto’s van oud Doetinchem en omgeving uit de collectie van Jaap Hoekstra te zien. Jaap Hoekstra is een verzamelaar uit Delft en heeft gedurende zijn leven een topografische atlas aangelegd met afbeeldingen van gebouwen, steden, dorpen en landschappen in Nederland. 

Het publiek kan deze dag gratis deelnemen aan rondleidingen door de Doetinchemse binnenstad die gegeven worden door gidsen van het Gilde van Doetinchem. De tocht voert langs de Catharinakerk, het voormalige bankgebouw aan de Grutstraat, het Gevang aan de Nieuwstad en vele andere gebouwen.

Aansluitend op de rondleidingen wordt bij het Erfgoedcentrum een uitleg gegeven over stukken uit het stadsarchief. In de hal van ‘t Brewinc wordt de film vertoond die Jan Stap en Cor Hendriks in 1960 maakten over de opbouw van de toren van de Catharinakerk. De bouw van deze toren is stapsgewijs te volgen aan de hand van unieke beelden die een inzicht geven in de bouwwijze van die tijd. In het Stadsmuseum wordt de maquette van vooroorlogs Doetinchem toegelicht en kan de stijlkamer en het schoolklasje worden bezocht.

Iedereen is van harte welkom om aan de rondleidingen deel te nemen. Geïnteresseerden kunnen hiervoor reserveren via de website van het Erfgoedcentrum, www.ecal.nu. De vier rondleidingen starten om 10.30 en 14.00 uur. De startlocaties zijn het Stadsmuseum, Burgemeester van Nispenstraat 2 en het Erfgoedcentrum, IJsselkade 13 te Doetinchem. Genoemde locaties zijn open voor publiek van 10.30 tot 16.30 uur.

Vanwege het thema Jouw monument is mijn monument en de opzet om iedereen bij de Open Monumentendag te betrekken stellen wij deelname van jongeren, mensen met een migratie achtergrond en rolstoelgebruikers erg op prijs.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier