Burgemeester Mark Boumans.
Burgemeester Mark Boumans. Roel Kleinpenning

In gesprek met de burgemeester: De historie van Doetinchem

do 30 dec 2021, 10:18 Interviews & Achtergrond

Burgemeester, onze stad heeft een lange, bewogen historie. Wat betekent die voor de inwoners en voor u als burgemeester?
“Ik denk dat het wisselend leeft bij ons in de stad en dat komt natuurlijk ook door de bombardementen aan het eind van de oorlog, waardoor een groot deel van de zichtbare historie verdwenen is. Als je goed kijkt en je weet waar je moet zoeken is er nog heel veel historie te zien. Voor mij als burgemeester heeft het mijn warme belangstelling. Als ik ergens ben voor mijn werk of met vakantie dan probeer ik altijd wat van de historie mee te pikken. De historie van Doetinchem als stad in de Achterhoek is voor het college inspiratie geweest om aan de slag te gaan met het project Doetinchem 2036. In alle achter ons liggende eeuwen is Doetinchem eigenlijk de enige Achterhoekse stad geweest die zich is blijven ontwikkelen.”

Inwoners en nieuwkomers zijn zich vaak niet bewust van de historie van de stad. Moet daar wat aan gedaan worden?
“Als je goed kijkt dan gebeurt er best veel. De historie is op verschillende plekken zichtbaar. Ik noem als voorbeelden de delen van de oude stadswal waar je in de grond kunt kijken en de parkeergarage van Amphion waar een prachtig beeldje is tentoongesteld. Er is een groeiende belangstelling voor de historie. Als samenleving zitten we in een identiteitscrisis. Door terug te grijpen in het verleden en daarover na te denken kun je bepalen waar je heengaat.”

Veel straten zijn vernoemd naar bekende Doetinchemmers maar vaak ontbreekt de informatie over hun rol.
“Dat is een terecht punt. Bij veel straten ontbreekt tekst en toelichting over waar de naam vandaan komt. Ook zijn wij vrij karig met het verschaffen van informatie bij bepaalde panden. Ik heb ooit een keer een rondleiding gehad door de stad waarbij op heel veel plekken wat is verteld over de achtergrond en de historie van het pand en de bijzondere bezoekers en bewoners. Dat zie je er aan de buitenkant niet van af, maar dat zijn mooie verhalen. Als je de verbeelding van de mensen weet aan te spreken dan kun je het verhaal van Doetinchem echt wel vertellen. Je moet ze wel een zetje geven. Een plaquette op een pand of een straatnaambordje zou daarbij kunnen helpen. Je zou er heel kritisch over na kunnen denken of we daar nog een stap in kunnen maken.”

De Canon van Doetinchem. Hoe kan die breder bekend worden gemaakt?
“Ik denk dat de Historische Vereniging Deutekom en de Oudheidkundige Vereniging Wehl en die van Gaanderen daarin een rol hebben. Ons stadsmuseum is een klein museum dat echt wel een verhaal te vertellen heeft. Ze doen heel erg hun best de scholen daarbij te betrekken, maar niet iedere school maakt daar gebruik van. Er zijn veel vrijwilligers actief die heel goed het verhaal van Doetinchem kunnen vertellen. Aan de hand van de maquette in het stadsmuseum kan dat heel mooi.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier