Een aantal van de deelnemers en wethouder Jorik Huizinga tijdens de uitreiking van de Participatieverklaring. Foto: Present Doetinchem

Een aantal van de deelnemers en wethouder Jorik Huizinga tijdens de uitreiking van de Participatieverklaring. Foto: Present Doetinchem

Present Doetinchem

Nieuwe Doetinchemmers maken kennis met Nederlandse kernwaarden en de stad

Maatschappij

DOETINCHEM - Achttien Doetinchemse statushouders hebben eind november hun participatieverklaring ondertekend. Dat deden ze tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis in Doetinchem. Hieraan voorafgaand kregen ze verspreid over drie dagdelen uitleg over vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie.

De participatieverklaring is onderdeel van het inburgeringstraject van statushouders. Met de ondertekening hiervan verklaren zij actief mee te willen doen in de samenleving en respect te hebben voor wat in Nederland belangrijk gevonden wordt. Present Doetinchem verzorgt het participatietraject in afstemming met de gemeente Doetinchem en Laborijn.

Workshops
Ter voorbereiding op de verklaring krijgen de statushouders in twee workshops uitleg over de belangrijkste kernwaarden van Nederland: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Ze krijgen te horen hoe de mensen in Nederland met elkaar omgaan. Aan de hand van voorbeelden en interactieve werkvormen komt het tot een gesprek. Zo wordt er bijvoorbeeld uitgelegd dat iedereen mag denken, doen en zeggen wat hij of zij wil en dat iedereen gelijk is, maar dat je hierbij niet mag discrimineren. Bijvoorbeeld omdat iemand een andere levensovertuiging heeft, er anders uitziet of een andere seksuele geaardheid heeft.
Een medewerker van Laborijn legt uit waarom het belangrijk is dat iedereen een bijdrage aan de samenleving levert. Bijvoorbeeld door te werken, naar school te gaan of vrijwilligerswerk te doen. De statushouders kunnen hierbij voor ondersteuning terecht bij Laborijn. Een buurtcoach van Buurtplein geeft informatie over wonen in Nederland en prettig omgaan de buren. Als laatste geeft een medewerker van de GGD informatie over gezond leven en de gezondheidszorg in Nederland.  

Excursie
Naast de workshops wordt er een excursie door Doetinchem georganiseerd, waarbij de deelnemers in de praktijk kennis kunnen maken met de diverse kernwaarden. De groep ging tijdens deze middag op bezoek bij het Stadsmuseum met uitleg over de historie van Doetinchem, Het Borghuis waar een ontmoeting met de medewerkers op het programma stond en de Stadsboerin die meer vertelde over wat zij doet en over het vrijwilligerswerk op de Stadsboerderij. De excursie werd afgesloten met een bezoek aan De Graafschap.

Activiteiten statushouders en Nederlanders
Na het ondertekenen van de participatieverklaring worden alle deelnemers ook uitgenodigd om deel te nemen aan de andere activiteiten van Present voor statushouders. Tijdens deze activiteiten kunnen ze nog verder kennismaken met Nederland doordat ze worden verbonden met Nederlanders.

Voor meer informatie over het participatietraject en activiteiten voor statushouders van Present kan men contact opnemen met Jasmijn Wagenaar, projectcoördinator Present via e-mail jasmijn.wagenaar@presentachterhoek.nl of tel. 06-14638873. Zie ook de website.


www.presentdoetinchem.nl/nieuwkomers

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier