De heer Harry Meulenkamp, voorzitter Stichting Leergeld Oost Achterhoek    foto Roel Kleinpenning

De heer Harry Meulenkamp, voorzitter Stichting Leergeld Oost Achterhoek    foto Roel Kleinpenning

foto Roel Kleinpenning

(Jeugd)armoedebestrijder zoekt helpers

Maatschappij

Ulft – Stichting Leergeld helpt kinderen tot 21 jaar met de aanschaf van een fiets, laptop of sportabonnement als ouders die zelf niet kunnen betalen. Vaak is er sprake van verborgen armoede. Harry Meulenkamp is voorzitter van de afdeling Oost Achterhoek en wil ook in gemeente Oude IJsselstreek met deze dienstverlening aan de slag. Hij zoekt invoelende vrijwilligers.

Door Reinier Kroesen

Harry Meulenkamp: “Oost Achterhoek is één van de 117 afdelingen van Stichting Leergeld in Nederland. De stichting onderscheidt zich in de manier waarop vrijwilligers de ouders benaderen. We gaan met hen in gesprek en onderzoeken waar bij hun kinderen behoefte aan is. Tot nu toe hielp Leergeld kinderen in de gemeenten Winterswijk, Aalten/Dinxperlo, Berkelland en Oost Gelre. Nu willen we de actieradius uitbreiden met gemeente Oude IJsselstreek, daarmee vergroten we ons werkgebied naar ongeveer 180.000 inwoners. In september hopen we hier operationeel te zijn. Onze vrijwilligers zijn erin geoefend te leren kijken naar het besteedbaar inkomen van de opvoeders. Vaak blijken er aan het einde van de maand weinig financiën over  om noodzakelijke dingen voor de kinderen te organiseren.”

Op verzoek van een familie die Leergeld Oost Achterhoek als goed doel uitkoos schreef Harry een plan waarmee hij een specifiek onderdeel van de armoede in deze regio wilde aanpakken. “Qua vergoeding richten we ons daarom op drie pijlers: sport, onderwijs en muziek, belangrijke onderdelen van een jeugdleven. Natuurlijk hebben ook wij te maken met de wet op privacy en gaat het om verborgen armoede, maar men weet ons zelf wel te vinden of via hulpverleners.”

Vorig jaar is in totaal circa 40.000 euro besteed aan kinderen in Oost Achterhoek, zo vertelde Harry. “Ongeveer 185 kinderen hebben we geholpen, per kind is 450 euro beschikbaar. Per situatie kijken we wat het meest nodig is. Dat kunnen voetbalschoenen zijn, maar ook een sportabonnement en geld voor een schoolexcursie. Of een fiets, een laptop, geld voor paardrijles, allemaal dingen die het voor een kind mogelijk maken om aan het normale sociale leven deel te nemen. Ik heb de afgelopen jaren diverse lezingen gegeven en ben geschrokken hoe weinig Nederlanders zich beseffen welke armoede er is in ons land. De vrijwilligers zijn getraind en gericht op gezinnen in armoede. Zij veroordelen ouders nooit, maar respecteren de eigenwaarde, verlichten zorgen door te luisteren naar hun verhaal. Dat helpt al veel, een luisterend oor, een arm om de schouder. En als ze in een huis belanden waar een grote tv staat wil dat nog niets zeggen. Mensen kunnen door van alles in de problemen komen, door scheidingen bijvoorbeeld, of faillissementen. Niemand in onze organisatie wordt betaald, ook ikzelf niet. We bekostigen de hulp aan kinderen door giften en gelden van sponsoren. Onze medewerkers hebben vaak een onderwijsachtergrond, net als ik, of komen uit de zorg. Het is dankbaar werk, je verlicht mensen met armoede van een loden last. Ze hoeven niet zelf naar een loket van de gemeente, we komen gewoon bij ze thuis. We handelen snel, vaak is er bijvoorbeeld met een week al een laptop. Goederen en abonnementen worden door onszelf betaald, we keren uit in natura, zodat het geld wordt uitgegeven aan zaken waarvoor het ook bedoeld is.”

Voor de Oude IJsselstreek is Harry op zoek naar vier vrijwilligers die bij gezinnen op huisbezoek gaan. Het gaat om een inventarisatie en vervolgens de terugkoppeling naar de stichting om dingen in gang te zetten. Specifieke ‘functie-eisen’ zijn er niet, het spreekt voor zich dat men over tact, invoelend vermogen, discretie en een goede sociale antenne moet beschikken. Daarnaast wordt gezocht naar één coördinator die de andere vrijwilligers aanstuurt.

Voor nadere informatie of aanmeldingen kan men de heer Meulenkamp bellen (06 515 005 95) of mailen (h.b.meulenkamp@gmail.com)

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier