Links Vanessa Schroer (Sensire) en rechts Kirsten Boshoven (Sport-ID) voor de ontmoetingsruimte van Waterrijk. Foto: Roel Kleinpenning

Links Vanessa Schroer (Sensire) en rechts Kirsten Boshoven (Sport-ID) voor de ontmoetingsruimte van Waterrijk. Foto: Roel Kleinpenning

foto Roel Kleinpenning

Positieve gezondheid in wijk Dichteren

Maatschappij

DOETINCHEM - Positieve Gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat als iemand zo lang mogelijk kan (blijven) doen waar hij gelukkig van wordt, hij zich zo lang mogelijk gezond zal voelen. “We moeten er daarom voor zorgen dat mensen langer zelfstandig in hun eigen wijk kunnen blijven wonen en manager blijven van hun eigen leven.” Maandag 22 mei vindt hierover een bijeenkomst plaats voor professionals én bewoners van de wijk Dichteren in Doetinchem.

Door Hans Hissink

In de wijk Dichteren in Doetinchem wonen ruim 8000 bewoners waarvan een grote groep bewoners al meer dan 22 jaar in de wijk wonen. Deze groep vergrijst de aankomende jaren. Vanaf 2020 stijgt het aantal pensioengerechtigden met gemiddeld 12% per jaar. Bij een aantal van deze groep bewoners en de eerstelijnszorg is de volgende vraag ontstaan: hoe kunnen (toekomstige) ouderen langer zelfstandig in hun eigen wijk blijven wonen en manager blijven van hun eigen leven? Sinds 2019 werken verschillende professionele organisaties en partijen binnen het Ouderen Zorgnetwerk Dichteren samen om deze vraag te beantwoorden.

Gezondheid
Vanessa Schroer en Kirsten Boshoven zijn als professionals betrokken bij de samenwerking. Vanessa is expert wijkverpleegkundig meesterschap bij Sensire, werkt al jaren in de wijk Dichteren en heeft binnen haar netwerk van inwoners, zorg- en welzijn professionals veel mensen enthousiast gekregen om anders te kijken naar zorg en de zorg anders te organiseren. Met name naar het omgaan met ziekte en gezondheid, met andere woorden het ontwikkelen van een nieuw zorg en welzijnslandschap. “Wat wij willen is dat de mensen in de wijk Dichteren zo gezond mogelijk blijven,” legt Vanessa uit. “Daar willen wij een klein beetje bij helpen. Tijdens de bijeenkomst willen wij de mensen informeren wat gezondheid nou eigenlijk is.”

“Eerder werd gezondheid altijd gezien als afwezigheid van ziekte, maar gezondheid is veel breder dan dat. Als je kunt doen waar jij gelukkig van wordt, dan blijf je zo lang mogelijk gezond. Dat is wetenschappelijk bewezen,” aldus Vanessa. “Het enige lastige is dat het leven altijd in verandering is. Het is een kunst om de balans goed te houden; wat geeft je energie en wat kost je energie? Tijdens de bijeenkomst op 22 mei geven wij handvatten, informatie en praktische tips waarmee je zelf aan de slag kunt om een betere balans te bewerkstelligen. Wijkbewoners kunnen zelf uiteraard ook tips geven.” De zoektocht naar die balans is uniek. Want nergens in Nederland trekken professionals en bewoners daar samen in op.
Kirsten is buurtsportcoach positieve gezondheid bij Sport-ID. Daarnaast is zij vanuit gemeente Doetinchem werkzaam als gezondheidsmakelaar. “Dit project is een hele mooie aansluiting op wat er al is in Dichteren. Het mooie daaraan is dat we aan wijkbewoners en professionals kunnen laten zien wat er allemaal is, waar je elkaar meer kunt vinden en kunt versterken. Want door de coronaperiode is dat allemaal toch een beetje anders geworden. We willen echt wel inzetten op de positieve gezondheid.”

Maatwerk
De bijeenkomst is voor bewoners én professionals. Doordat deze twee groepen met elkaar in verbinding zijn, kunnen de professionals veel meer maatwerk leveren richting de bewoners. “Door de korte lijntjes weten de professionals wat er binnen de wijk speelt en bij de wijkbewoners. Daar kunnen we dan het aanbod nog meer op aan laten sluiten,” aldus Kirsten. “Uiteraard willen wij een gezonde leefstijl promoten en stimuleren. Heel veel mensen weten niet zo goed waar ze staan, wat ze nog kunnen en wat er allemaal is dat aansluit op wat zij willen, zoeken en nodig hebben. Daarom vertel ik tijdens de bijeenkomst iets over fittesten en geef ik een korte introductie van wat mensen kunnen verwachten bij een fittest en wat zij daar kunnen halen. Daarnaast wordt er iets verteld over de lessen die in de wijk verzorgd worden voor de doelgroep.”

Belangstelling
Volgens Kirsten wordt de belangstelling voor positieve gezondheid steeds groter. “Er komen steeds meer vragen van mensen waar zij terecht kunnen om te sporten en te bewegen. Ook willen senioren steeds meer weten hoe het met hun lichamelijke gesteldheid is. Mensen worden zich er steeds bewuster van hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Als je fit en vitaal bent, kun je tenslotte langer en zelfstandig thuis wonen. Daardoor hoef je minder snel een beroep te doen op mantelzorgers en zorg in het algemeen. Het heeft dus een flinke doorwerking.”

Vanessa en Kirsten vertellen waarom het nuttig is om naar de bijeenkomst te komen. “Het is voor zowel bewoners als professionals heel interessant om informatie te krijgen over positieve gezondheid en hoe we daar in de wijk op een hele laagdrempelige manier iets aan kunnen doen en elkaar daarbij kunnen ondersteunen.”

Wanneer
De bijeenkomst op 22 mei is van van 15:00 tot 17:00 uur in de Ontmoetingsruimte van Waterrijk. Het thema van de bijeenkomst is ‘Positieve gezondheid in de wijk, dat organiseren we samen!’. Door samen in gesprek te gaan leren de bewoners niet alleen van anderen, maar kunnen zij ook direct zelf én samen stappen zetten om met hun gezondheid aan de slag te gaan.

onsdichteren.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier