Foto: Estinea

Foto: Estinea

Gouden Prokkel voor samenwerking tussen Estinea en het Graafschap College

Maatschappij

DOETINCHEM/AALTEN - Op vrijdag 22 september heeft demissionair minister Hugo de Jonge Gouden Prokkels uitgereikt. Deze prijzen worden uitgereikt voor de mooiste initiatieven waarbij ontmoetingen hebben plaatsgevonden tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Stichting Prokkel zet zich in voor een inclusievere samenleving. Ook voor mensen met een lichte of zware verstandelijke beperking, één miljoen inwoners in totaal, is er nog veel te verbeteren. Om die inclusie te bevorderen zet de organisatie zich het hele jaar in door ontmoetingen (Prokkels) te stimuleren tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. De twee bekendste activiteiten van de organisatie zijn de ‘Inclusieve Stembureaus’ tijdens verkiezingen en daarnaast de landelijke Prokkelweek. Vanuit die week worden elke jaar genomineerden voor de Gouden Prokkels gekozen.

De jury bestond uit mensen die allemaal deskundig zijn op het gebied van verstandelijke beperkingen en/of vrijwilligerswerk. Bij het beoordelen van de nominaties heeft de jury gekeken naar de totale impact van de ontmoetingen. Dit jaar waren er veertien genomineerden, verdeeld over twee categorieën: persoonlijke ontwikkeling en groepsimpact: wat heeft de Prokkel voor een groep betekend? Welk effect heeft het gehad op alle mensen?

Winnaar groepsimpact
In de categorie groepsimpact is de samenwerking tussen Estinea (Aalten) en het Graafschap College (Doetinchem) als winnaar uit de bus gekomen. Door de gezamenlijke deelname met meerdere teams aan de ProkkelSterrenslag in 2022 kwamen beide partijen tot de conclusie dat ze elkaar graag weer zouden ontmoeten. De ervaringsdeskundigen van Estinea nodigden de studenten uit om bij hen langs te komen. En niet alleen bij hen, maar bij een groot aantal van hun collega’s. De studenten hebben toen de sport- en speldag georganiseerd. Hierdoor hebben weer nieuwe ontmoetingen plaatsgevonden, namelijk tussen de nieuwe lichting studenten en de bewoners van Estinea die niet bij de ProkkelSterrenslag het jaar ervoor waren. Een estafette van ontmoetingen dus. De jury vindt dit ook een mooi voorbeeld voor andere onderwijsinstellingen en zorgaanbieders.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier