Deelnemers en vrijwilligers van De Zonnebloem hadden een leuke middag in Amphion. Foto: PR

Deelnemers en vrijwilligers van De Zonnebloem hadden een leuke middag in Amphion. Foto: PR

Musical ‘Volle Kracht Vooruit’ prachtige terugblik Zonnebloem

Maatschappij

DOETINCHEM - Met de musical ‘Volle Kracht Vooruit’ heeft De Zonnebloem een prachtige terugblik gegeven op de 75 jaar dat de Nationale vereniging bestaat. Joke de Kruijf en haar team zorgden op 7 mei met bekende liedjes uit de betreffende periodes voor een leuke middag in het Amphion theater in Doetinchem. 

De ongeveer 500 deelnemers en vrijwilligers genoten van deze muzikale middag en zongen met volle overgave mee. Na afloop waren er nog een drankje en hapje om samen na te genieten voordat iedereen weer huiswaarts ging.
Het regiobestuur wil speciaal de ruim dertig vrijwilligers bedanken die het theaterbezoek mogelijk hebben gemaakt voor iedereen die ondersteuning nodig had. De middag werd financieel mogelijk gemaakt door subsidie en sponsoring van Coöperatieve Rabobank, Platform meedoen en ondersteuning Doetinchem, Fonds gemeente Spaarbank en Naoberfonds.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant