De weide bij Kasteel De Kelder.
De weide bij Kasteel De Kelder. Piet 't Jong

Weideplan voor Kasteel De Kelder

Natuur

DOETINCHEM - Momenteel plaatsen de Stichting Beelaerts van Blokland Hagen en Stichting Gelders Landschap & Kasteelen in samenwerking een nieuw landelijk hekwerk rondom de natuurweide bij Kasteel De Kelder te Doetinchem. Dankzij het hekwerk zal de weide goed beschermd zijn tegen loslopende honden en hun baasjes, waardoor de aanwezige fauna een kans krijgt om hier te rusten.

De Stichting Beelaerts, beheerder van Kasteel de Kelder, en de Stichting Geldersch Landschap, beheerder van het aangrenzende Kruisbergsche Bos, hopen zo een einde te maken aan de verstoring van het natuurlijk landschap.
De weide wordt al vele jaren beheerd als een natuurlijk grasland. Er wordt pas laat in het voorjaar gemaaid, en er wordt nooit intensief gemest. Dit beheer heeft geleid tot een kleurrijk en veelzijdig landschap, dat een biotoop vormt voor vele kruiden, insecten, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren. Enige jaren geleden is ook een poel gegraven, die inmiddels een thuis biedt aan vele soorten amfibieën en insecten. Ook het reewild maakt graag gebruik van deze poel als rust- en drinkplaats.
Helaas wordt de weide dagelijks veelvoudig verstoord door loslopende honden en mensen die ook de poel in- en uitlopen. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat weidebroedvogels hier niet kunnen nestelen, en reeën, konijnen en hazen overdag moeilijk een rustplek kunnen vinden. Bovendien maakt de hondenpoep het maaisel minder geschikt voor veevoer, door ziekteverwekkers zoals Neospora.
De afgelopen jaren is vergeefs getracht het gedrag van de hondenbezitters te veranderen. Handhaving, informatieverschaffing op locatie en berichtgeving via sociale media en regionale kranten boden helaas geen werkbare oplossing.
Daarom is gekozen om afrastering te plaatsen, in passende landelijke stijl. Er is gekozen voor duurzame kastanjehouten palen met enkele houten toegangspoorten voor de tractoren. De landelijke uitstraling is passend bij het karakter van het gebied en zal het beeld verder verfraaien voor de recreant. De verwachting is dat het hekwerk nog vele jaren dienst zal doen.
Komende zomer zullen ook enkele koeien worden geweid. Deze worden door een lokale biologische melkveehouder ingezet als extensieve grazers.
Een tipje van de sluier: het weideproject is een eerste stap richting een meer alomvattende landschappelijke tuinaanleg. De Stichting Beelaerts van Blokland Hagen werkt momenteel aan een breder gericht plan ten dienste van het behoud en herstel van het landschap. Dit plan moet de waarde van het erfgoed en natuur koesteren en versterken, waardoor het kasteel voor vele decennia een trots onderdeel van Doetinchem mag vormen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier