Landgoed Ampsen in Lochem ontving € 10.000 uit het Van Hemert Fonds voor herstel en verbetering van de Sebastopol op het landgoed. Foto: Tim Grit
Landgoed Ampsen in Lochem ontving € 10.000 uit het Van Hemert Fonds voor herstel en verbetering van de Sebastopol op het landgoed. Foto: Tim Grit

140.000 euro beschikbaar voor landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel

Natuur

140.000 euro beschikbaar voor landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel

ACHTERHOEK - SBNL Natuurfonds trekt opnieuw 140.000 euro uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel. 15.000 euro is bestemd voor projecten in West-Gelderland, de rest van het geld voor Overijssel en het overige deel van Gelderland. Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, Agrarische Natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans.

Al negenmaal eerder keerde SBNL Natuurfonds geld uit aan in totaal 78 projecten van diverse grootte in deze beide provincies. Zoals Stichting Twickel die een bijdrage kreeg voor de aanplant van vruchtdragende bomen op de Grote en Kleine Geldersche Waard die door de recreant en pachter kunnen worden benut. Ook landgoed Bokhorst ontving geld voor de aanplant van gemengde hagen.

De belangrijkste eisen voor de aanvraag zijn dat het een blijvend effect op het landschap moet hebben en aantoonbaar moet aansluiten bij een bestaande behoefte. Daarnaast moet het plan voldoen aan de projectcriteria die te vinden zijn op de website van SBNL Natuurfonds.

Geïnteresseerden kunnen tot 10 oktober 2022 bij SBNL Natuurfonds een aanvraag indienen via de website. Voor Midden- en Oost-Gelderland kiest men voor het Van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds.


sbnlnatuurfonds.nl/
van-hemert-tot-dingshof-coldeweij-fonds

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier