Martijn Bongers, René Schepers en Jurgen Kempers (vlnr) op de locatie waar zonnepark het Laar in Vethuizen komt. Foto: Roel Kleinpenning
Martijn Bongers, René Schepers en Jurgen Kempers (vlnr) op de locatie waar zonnepark het Laar in Vethuizen komt. Foto: Roel Kleinpenning

Aanleg Park Het Laar in Vethuizen gaat dit najaar van start

Natuur

Naast veldje met zonnepanelen, ondersteuning van natuurwaarden

VETHUIZEN – Na een lange aanloop start dit najaar de aanleg van Park Het Laar. Een nieuw te ontginnen terrein met een niet al te groot veld zonnepanelen en daaromheen een natuurlijk park met natte stroken, wandelpaden, bloemenweides, graanveldjes, boomwallen en stroken voedselbos. 

Door Reinier Kroesen

In 2008 vatten vier varkenshouders uit gemeente Oude IJsselstreek het plan op om in het kader van de reconstructiewetgeving gezamenlijk een vleesvarkenshouderij op te richten in het toegewezen landbouwontwikkelingsgebied aan de Laarstraat in Vethuizen. René Schepers uit Voorst is één van hen. “Een storm van kritiek barstte los in de omgeving, van burgers én boeren. Ondanks de vele bezwaren van omwonenden en ver daarbuiten werden alle benodigde vergunningen verkregen. Ik kom zelf uit Voorst net als een andere initiatiefnemer, de overigen kwamen uit Megchelen en Varsselder. Door meerdere oorzaken is het bedrijf nooit gerealiseerd maar het bouwblok, de grond eromheen en de benodigde vergunningen behoren nog steeds toe aan drie van de vier oorspronkelijke eigenaren.”

Ondanks meerdere aanbiedingen het geheel te verkopen zijn de eigenaren daar niet op ingegaan maar hebben ze eind 2020 besloten een kleinschalig zonnepark te realiseren op het bestaande bouwblok. Deze keer deden ze het compleet anders en werd verbinding en draagvlak gezocht in de buurt. Het plan werd door hen zeer goed ontvangen. Concreet gezegd gaat het om de ontwikkeling van een zonnepark van twee megawatt door die eigenaren, het intrekken van de vergunningen voor de realisatie van een vleesvarkensbedrijf en het oprichten van een stichting die de rest van het terrein gaat aankleden en beheren. Het grondstuk bedraagt in zijn geheel zes hectare waarvan twee hectare nodig is voor het zonnepark. Dat wordt grotendeels onttrokken aan het zicht door bomen en struiken. 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de drie eigenaren en vijf buren van het grondstuk. Zij hebben samen bepaald hoe het geheel rondom het zonneveld eruit gaat zien. Ook andere buren waren uitgenodigd en hebben meegedacht. Een veelvoud aan ideeën zijn geopperd, aan de hand daarvan is een landschapsplan ontworpen. In grote lijnen is besloten dat er strokenteelt toegepast gaat worden. Er komt een verbinding  tussen twee natuurgebiedjes ten oosten en westen van het Park. Een andere doelstelling is het vergroten van biodiversiteit. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld een patrijzenproject, het inzaaien van bloemenweides en het verbouwen van oude granen. Aan de zuidzijde wordt een natte strook natuur behouden waarin riet welig kan tieren. Er worden wandelpaden aangelegd, het park is voor iedereen toegankelijk. Aanleg en onderhoud komen onder beheer van de Stichting.

Één van de buren en tevens lid van de Stichting is Jurgen Kempers (van camping De Kemperplas). Jurgen: “Wij werken hier belangeloos aan mee. Ik vind het belangrijk dat een stukje van de oude biotoop terug komt. Wat voor mij persoonlijk ook belangrijk is dat aan te leggen doorgaande wandelpad, dat helemaal zal doorlopen tot aan het crematorium.” Ook buurman Martijn Bongers van camping Het Kleine Laar zit in de Stichting en is blij met het plan. “In die voedselbosstroken kom je van alles tegen. Bodembedekkers, maar ook struiken met zaden, bessen, hazelnoten, fruit- en notenbomen. Zonder bemesting en gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Een plantaardige voedselketen, niet alleen om mensen te voeden maar ook dieren. Puur voor mezelf ben ik blij dat die stal met zesduizend varkens er niet komt. Ook voor mijn campinggasten is dit plan een verrijking.”

Hulp gezocht
René: “Stichting Park Het Laar is inmiddels een feit. De vergunning is afgegeven en het plan ligt zes weken ter inzage. We willen nu iedereen hierover vertellen en doen gelijk een oproep om vrijwilligers te werven die willen helpen met het opstarten van de eerste strook voedselbos. Men kan zowel geld doneren als planten en struiken. We zoeken ook mensen die ons gaan helpen met de aanleg of plannen hebben en met ons mee kunnen denken. Ook verenigingen, scholen of organisaties die willen participeren en/of dit als uitgangspunt voor een educatief project zien mogen zich melden. Echt iedereen is welkom. Voor contact: bellen met Lies Visscher (06-53464642) of mailen naar voedselboshetlaar@outlook.com.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier