Oranje luzernevlinder, gefotografeerd in Doetinchem. Foto: Norbert Goossens
Oranje luzernevlinder, gefotografeerd in Doetinchem. Foto: Norbert Goossens Picasa

Oranje luzernevlinder, niet een bedreigde soort

Natuur

DOETINCHEM - Norbert Goossens stuurde donderdag een foto van een oranje luzernevlinder. Deze soort komt in het zuidoosten van Nederland voor als trekvlinder, vanuit Zuid-Europa en Afrika, waar hij ook overwintert. Hij staat bij ons als vrij schaars te boek.

Dit exemplaar is door Goossens gefotografeerd in de Knappertslag in Doetinchem. De oranje luzernevlinder, de Colias crocea, behoort niet tot de meest bekende vlindersoorten van ons land, maar wordt beschouwd als niet-bedreigde soort. Hij behoort tot de familie van de witjes, waarvan het grote - en kleine koolwitje veel bekendere soorten zijn. Ook de gele luzernevlinder komt voor in Nederland, maar die soort staat wel als ‘bedreigd’ te boek, in een lijst van tien soorten.

Er zijn echter ook nog 12 soorten die het label ernstig bedreigd krijgen. Over het algemeen kan men stellen dat het slecht is gesteld met de vlinders in ons land. Al decennia lang vermindert het aantal vlinders in Nederland. Vanaf 1990 volgt De Vlinderstichting nauwgezet de trends van alle vlindersoorten. Het blijkt dat zowel de bedreigde soorten als algemene soorten steeds maar verder achteruit gaan. “Vroeger zag je veel meer vlinders”, hoor je oudere mensen wel eens zeggen. We kunnen ons nu al haast niet meer voorstellen hoeveel dat er moeten zijn geweest. Want het is waar: er waren er veel meer. Tot nu toe zag iedere generatie Nederlanders minder vlinders dan de generatie ervoor. 

Vlindersoorten verdwijnen
Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn er zeventien soorten dagvlinders uit Nederland verdwenen. En nog eens tien vlindersoorten staan op het punt uit ons land te verdwijnen. Van de 53 soorten, die nu nog in Nederland voorkomen, is ruim de helft zeldzaam of zeer zeldzaam. Meer dan de helft van de vlinders staat op de Rode Lijst. Al in 2013 lieten we weten dat de graslandvlinders met 50 procent afnamen in Europa.

Het heeft onder meer te maken met de inrichting van het land. Door onder andere ruilverkaveling en intensivering van het gebruik van landbouwgrond, maar ook door de bouw van woningen, industrie- en bedrijventerreinen en wegen zijn er steeds minder en ook minder geschikte leefgebieden. Dat zorgt bovendien van versnippering, met grotere afstanden tussen leefgebieden, die voor veel soorten niet te overbruggen zijn.

Volgens de Rode Lijst Dagvlinders 2019 zijn: 15 soorten verdwenen uit Nederland; 12 ernstig bedreigd; 10 bedreigd; 7 kwetsbaar; 3 gevoelig; slechts 29 soorten (38 procent) zijn niet bedreigd. Deze lijst wordt elke tien jaar geactualiseerd door het Rijk en voor het maken van de Rode Lijst wordt zowel gekeken naar de zeldzaamheid nu, als naar de trend in aantal en verspreiding sinds 1950.

(bron: De Vlinderstichting) 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier