Oma Lize zorgt met haar kleinzoon Mats voor de aanplant van haar herinneringsboom. Foto: Josée Gruwel
Oma Lize zorgt met haar kleinzoon Mats voor de aanplant van haar herinneringsboom. Foto: Josée Gruwel Josée Gruwel

Herinneringsbos: van de gemeenschap

Natuur

NIEUW-WEHL – Er heerste zaterdagmorgen blijheid, maar ook een sfeer van serene rust bij degenen die in het groengebied ‘de Tuut’ een herinneringsboom adopteerden en de laatste hand legden aan de aanplant van hun boom. 

Door Josée Gruwel

In Nieuw-Wehl kwam de afgelopen jaren een nieuw groengebied, ‘de Tuut’, tot stand. Zichtbaar is dat de biodiversiteit er inmiddels sterk is toegenomen. De omgeving leent zich ervoor om tussen de grazende mini-koeien (dexters) tot rust te komen. Omdat een veelgehoorde klacht van de inwoners van het dorp was dat het terrein wel erg leeg en sober oogde, ontwikkelde klankbordgroep de Tuut, in samenwerking met de gemeente Doetinchem, het Naoberfonds, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Dorpsraad een meerjarenplan voor vergroening. Een van de onderdelen hiervan is het herinneringsbos, met in eerste instantie zo’n veertig gevarieerde bomen die geadopteerd konden worden. Bij de boom een boomschijf met een tekst van zo’n veertig karakters. Zaterdagmorgen pakte wethouder Ben Stijntjes als eerste de schop ter hand om de eerste boom officieel te planten. Daarna gingen alle betrokkenen naar hun eik, linde, beuk of welk soort boom ook, om met een schop het aanplanten te voltooien.

Jeugd heeft de toekomst
Oma Lize ten Oever dichtte samen met haar kleinzoon Mats de kuil rondom de boom. Ze plantte de boom voor haar kleinkinderen. “Ik had hem ook ter herinnering aan mijn overleden man kunnen adopteren, maar de kinderen en kleinkinderen zijn een voortzetting van ons en de jeugd heeft de toekomst”, vertelde ze. Ze hoopt dat vooral de kleinkinderen de boom opzoeken.
Op een boomschijf even verderop staat ‘Carpe diem’, met 26-11-2022 erbij. De boom hoort bij een echtpaar uit Wehl dat een bewogen jaar achter de rug heeft en de waarde inziet van het plukken van de dag zolang het kan. Ze zien de boom als herinnerings- en bezinningsplek.
Ook verenigingen hebben een boom geadopteerd. Zo wordt Prins Stan 1e van de Mölledraejers herinnerd en is er een boom van Jongerenwerk Nieuw-Wehl. “Als herkenning ervan voor nu en voor de herinneringen van de jongeren die sinds 1988 bij ons kwamen”, volgens enkele enthousiaste bestuursleden/jongerenbegeleiders.
‘Be like a tree. A connection between heaven & earth’ staat er te lezen op de boomschijf bij de lijsterbes, volgens de overlevering een beschermende boom, die Cara adopteerde. Ze ziet een boom als iets spiritueels en filosofeert: “Een boom is de verbinding tussen hemel en aarde. De kruin reikt naar de hemel en de wortels reiken naar het hart van de aarde. Via de zaden wordt het licht verspreid.”

Geen opsmuk
Jan van der Aart, voorzitter van de Dorpsraad, is heel tevreden over het herinneringsbos, vooral omdat het een bos is van de gemeenschap. Over de manier waarop de bomen geplant zijn is hij ook vol lof. “Een boom met een tekst op een schors is mooi. We willen verder geen opsmuk. Als over een jaar of drie de 2200 struiken die we nu gaan aanplanten als afrastering gegroeid zijn, dan kunnen de dexter koeien hier in het herinneringsbos grazen.” Hij kijkt naar de bomen. “Die moeten ook groeien. Acht keer per jaar geven we ze water.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Doetinchems Vizier