Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Ongelijke verdeling cultuurgeld en rijksfinanciën tussen Randstad en Regio

  Nieuwsflits

Burgemeester, onlangs was er rumoer over de verdeling van cultuurgeld en rijksfinanciën tussen de Randstad en de Regio. Hoe scheef is die verdeling? 

“We hebben het over twee zaken. Enerzijds geld uit het Gemeentefonds dat jaarlijks naar de gemeenten gaat en aan de andere kant geld voor de bestaande cultuur en het ontwikkelen van nieuw cultureel aanbod. Met name voor het laatste gaat nu vrijwel niets naar de regio. Hierdoor wordt de regio cultureel uitgehold.”

Wie beslist waar? 

“De beslissers zitten in allerlei adviesraden en komen vooral uit de bestuurders van de grote steden in de Randstad. Ook in het Gemeentefonds hebben de vier grote steden een machtspositie. Ik zit zelf in een paar adviesorganen en zie dat daar de toon wordt aangegeven door de Randstad.”

Bestaat er een verdeelsleutel? 

“Lang geleden is beslist dat er een sleutel voor de regionale verdeling moest komen. Die is nu losgelaten. Op het gebied van cultuur zal nog wel wat bijgesteld moeten worden, maar dat is door de coronacrisis moeilijker geworden omdat die zwaar op de rijksfinanciën drukt.”

Uiteindelijk bepaalt de Kamer. Er is al gemor geweest over de verdeling. Gaat dit nog ergens toe leiden? 

“Het is mooi dat een man als Pieter Omtzigt zijn stem heeft laten horen, maar beter is het als degenen die beslissen uit alle delen van Nederland komen. Dan hoeft de Kamer er later niet dwars voor te gaan liggen. Met een man als Omtzigt moeten we blij zijn. Hoewel hij maar één van de 150 Kamerleden is wordt naar zijn stem geluisterd.”

Wat kunnen de gemeenten hiertegen ondernemen? 

“Nu is het zo dat de grote gemeenten uit de Randstad met zo’n 2,5 miljoen mensen de toon aangeven. De andere gemeenten hebben samen ongeveer 14,9 miljoen inwoners. Als je meer geld naar de Randstad schuift, moeten zij dat ophoesten. Wij als regiogemeenten moeten daar wat tegen ondernemen en onze stem duidelijker laten horen.”

Wat betekent minder cultuurgeld concreet voor de inwoners van Doetinchem en de regio? 

“Voor Doetinchem lag er geen aanvraag voor cultuurgeld maar indirect merken we het wel degelijk. In het algemeen is het niet goed als alles in de Randstad blijft hangen. Op dit moment wordt in Den Haag vaak voor snelle oplossingen gekozen die vaak te eenzijdig zijn.”

Wat moet er veranderen? 

“Het platte denken dat alles in het Westen gebeurt. De wereld hier is anders dan in het Westen. Wij zijn niet het achterland van Nederland, maar het voorland van een veel groter Europees gebied. In het verleden was het vaak zo dat de regio naar Den Haag kwam om daar geld te halen als er een probleem was. Wij moeten het anders gaan aanpakken en onze krachten samen met Noord, Oost en Zuid in positieve zin bundelen.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden