<p>Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.</p>

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.

(Foto:Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Thuiswerken tijdens corona

  Nieuwsflits

Burgemeester, na het uitbreken van de coronacrisis heeft zich noodgedwongen een nieuwe manier van werken ontwikkeld. Voor veel mensen is dat thuis werken. Wat betekent dat voor de dagelijkse gang van zaken in het stadhuis?

“Wat we hier merkten, was dat het in het begin van de crisis een tijd heel erg rustig is geweest. Intussen is er weer wat meer personele bezetting, maar het is nog zo dat de helft van onze mensen voor het grootste deel van hun tijd thuis werkt. Het uitgangspunt is dat iedereen tenminste wel een dag in de week hier is. Vergaderingen en besprekingen vinden weer meer hier plaats, maar we hebben nog steeds te maken met de bekende coronabeperkingen.”

Is de nieuwe manier van werken inmiddels zo ingespeeld dat het nog lang vol te houden is?

“Wat goed loopt, moeten we aanhouden. Het contact met collega’s moet echter niet verwaarloosd worden. We weten niet wanneer het eind van de crisis in zicht is, maar op deze manier is het nog wel een tijd vol te houden.”

Allerlei faciliteiten die in het gemeentehuis voorhanden zijn mist men thuis. Hoe wordt dat opgevangen? 

“Als werkgever faciliteren we zoveel als mogelijk goede werkomstandigheden, ook thuis. De afgelopen periode was vooral ook lastig voor mensen die niet op korte afstand van het stadhuis en hun normale werkplek wonen.”

Wat merken de inwoners die bij de gemeente aankloppen van de beperkte bezetting in het stadhuis?

“Als het goed is, hebben de mensen daar weinig van gemerkt. Voor alle baliehandelingen moeten er nu afspraken gemaakt worden. Dat houden we er wel in. Met onze medewerkers overleggen we regelmatig wat goed gaat en wat beter kan.”

De ambtenaar die vroeger in een ruim, licht en airconditioned stadhuis zat moet zijn of haar werk nu soms doen in een logeerkamertje met allerlei storende omgevingsfactoren. Lijdt de productiviteit daar niet onder?

“Dit gebouw is heel prettig om in te werken. Over de productiviteit hebben wij al begin mei met elkaar overlegd en we kunnen niet zeggen dat die als geheel onder de nieuwe werkomstandigheden geleden heeft. Uit eigen ervaring weet ik dat het met schoolgaande kinderen lastig is de zaak draaiende te houden. Nu de scholen weer beginnen krijgen we daar vooral weer mee te maken.”

Werken met soms gevoelige dossiers vanuit een privéwoning. Is dat niet riskant?

“We werken hier in een bijna geheel digitale omgeving. Daar waren we al op ingericht voor de crisis begon. Wat informatiegevoeligheid betreft is er daarom weinig te vrezen.”

Gaan we ooit weer terug naar de situatie van voor corona?

“Ik denk dat deze crisis maakt dat we in de toekomst anders gaan werken en in alle eerlijkheid vind ik dat niet erg. Positief is dat er bespaard wordt op reistijd. Dat missen we dus niet.”

Wat mist u zelf het meest?

“Vooral het directe contact met collega’s en medewerkers, het bezoeken van sportwedstrijden en evenementen. Dat kan niet meer zoals vroeger. Het ontbreken van intermenselijke contacten is een gemis dat je niet kunt vervangen door beeldschermen en andere digitale contacten.”

(tekst: Bert Vinkenborg)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden