Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.
Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. (Foto: Bert Vinkenborg)
In gesprek met de burgemeester

In gesprek met de burgemeester: Kinderlintje

  Nieuwsflits

Burgemeester, de gemeente kent sinds 2006 het zogenoemde Kinderlintje. Wat houdt dat precies in?

“Het kinderlintje is naast de koninklijke onderscheiding en gemeentelijke eremedaille in het leven geroepen als blijk van waardering voor kinderen. Kinderen tot en met 17 jaar die zich op een bijzondere manier onbaatzuchtig onderscheiden of verdienstelijk maken voor andere mensen of de gemeenschap komen hiervoor in aanmerking. Dat kan door verschillende dingen zijn. Heldhaftigheid is zeker niet het enige, maar ook bijzondere inzet voor een zaak of hulpvaardigheid. Er is een heel scala van verdiensten waardoor een kind zich kan kwalificeren.”

Wie komen ervoor in aanmerking?

“Dat zijn kinderen die in Doetinchem wonen en actief zijn of een bijzondere daad hebben verricht, maar ook kinderen van buiten de gemeente komen in aanmerking als ze hier actief zijn of een zeer bijzondere daad hebben verricht binnen onze gemeentegrenzen. Afgelopen jaar zijn drie kinderlintjes uitgereikt: Ronan Tilstra ontving een kinderlintje omdat hij al vijf jaar lang tweemaal per week bij een buurvrouw langsgaat om haar te helpen met klusjes. Imre Scheffer heeft vorig jaar zonder aarzelen een man gereanimeerd die bewusteloos was. Hij heeft dit gedaan totdat de politie en ambulance ter plaatse waren. Florien Saalmink ontving een lintje omdat zij oprichter/voorvechter is van Gender Sexuality Alliance (GSA), voor gelijke rechten/aandacht voor genderverschillen. Ook was zij actief lid van het leerlingenparlement en daardoor gesprekspartner tussen de leerlingen en school.Jarenlang was het kinderlintje in vergetelheid geraakt. Door aandrang vanuit de gemeenteraad is het toen weer opgepakt. Het idee erachter is de jonge generatie meer bij de samenleving te betrekken. Voor de kinderen is het voorgedragen en gezien worden vaak belangrijker dan het lintje zelf.”

Wanneer en waar wordt het Kinderlintje in Doetinchem uitgereikt?

“Dat gebeurt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind 2020 in de raadszaal. Dat doe ik samen met de kinderburgemeester Juliette Fijten. Het aantal lintjes hangt af van de aard van de verdiensten. Het kan er een zijn, maar misschien ook meer.”

Tot wanneer is er nog gelegenheid iemand voor te dragen en hoe gaat dat in zijn werk?

“Elke inwoner van de gemeente kan een kind of jongere tot en met 17 jaar voordragen. Dat is geen ingewikkelde procedure en ook niet bijzonder tijdrovend. Het is van belang om goed en duidelijk aan te geven waarom een kind in aanmerking zou moeten komen voor een kinderlintje. Aanmelden kan tot 31 oktober via www.doetinchem.nl/lintje."

(tekst: Bert Vinkenborg)


Meer berichten